Wyższy Sąd Dyscyplinarny to adwokacki organ, który rozpoznaje odwołania od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne izb adwokackich.

Jest także sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach dyscyplinarnych członków Naczelnej Rady Adwokackiej i okręgowych rad adwokackich.

Od orzeczeń wydanych przez niego w drugiej instancji przysługuje stronom, ministrowi sprawiedliwości, rzecznikowi praw obywatelskich oraz prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej kasacja do Sądu Najwyższego. WSD pełni więc znaczącą rolę, jeśli chodzi o kształt sądownictwa wewnątrzkorporacyjnego palestry. Tymczasem brak publikacji orzeczeń powoduje, że członkowie adwokatury nie są w stanie dowiedzieć się, jak się zmienia bądź ewaluuje jego podejście do adwokackich przewin.

Czytaj także:

Duże zamieszanie z adwokackim sądem i pytaniem do TSUE

– Bezspornie aplikanci i adwokaci powinni mieć łatwy dostęp do aktualnego orzecznictwa zarówno Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, jak i sądów izbowych. Postępowania dyscyplinarne mają przede wszystkim kształtować właściwie wzorce zachowań, a trudno to osiągnąć, jeśli mało kto zna treść orzeczeń – wskazuje adwokat dr Łukasz Chojniak, który kandyduje na rzecznika dyscyplinarnego adwokatury.

W jego ocenie nie tylko trzeba publikować orzeczenia sądów, ale również publikować cykliczne sprawozdania rzecznika dyscyplinarnego z jego działalności.

– Właśnie po to, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z aktualnymi problemami, z którymi mierzą się aplikanci i adwokaci. Jestem za dostępnością orzeczeń po ich uprzedniej anonimizacji – akcentuje Chojniak.

Joanna Sędek z biura prasowego Naczelnej Rady Adwokackiej po pytaniu redakcji, dlaczego najświeższe orzeczenie WSD dostępne na stronach sądu pochodzi z marca 2020 r., zapewnia, że baza orzeczeń jest obecnie aktualizowana.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

– Brak publikacji po marcu 2020 r. wynika przede wszystkim z wiosennego lockdownu i pandemii. W tym czasie zmniejszyła się liczba sesji. Biuro WSD zapewnia, że nowsze orzeczenia będą w najbliższym czasie stopniowo zamieszczane na stronie – podkreśla Joanna Sędek. – Dodam, że na stronie WSD nie są publikowane wszystkie orzeczenia, a jedynie te szczególnie ważne, prezentujące nową perspektywę orzeczniczą – zauważa rzeczniczka.