Stowarzyszenie ELSA przygotowało kolejne już badanie „Studenci prawa w Polsce".

– W tym roku w badaniu wzięło udział 874 studentów z ponad 20 wydziałów prawa – mówi „Rzeczpospolitej" Natalia Sałata, wiceprezes ds. marketingu ELSA Poland.

W ankiecie ELSA zapytała o najistotniejsze problemy studentów i młodych prawników na rynku pracy. Największa liczba respondentów wskazała na niskie zarobki (70 proc.) oraz problemy ze znalezieniem pracy (60 proc.). Kłopoty zaczynają się już na etapie praktyk. Z badania wynika, że zdecydowana większość studentów nie odbywała ich jeszcze w czasie studiów, a jeżeli już, to zwykle tylko raz. Jednocześnie prawie połowa praktykantów nie otrzymywała wynagrodzenia za swoją pracę.

– Rzeczywiście, na rynku prawniczym wciąż utrzymuje się tendencja do oferowania nieodpłatnych praktyk – potwierdza Natalia Sałata. W związku z tym ELSA wyszła z inicjatywą propagowania ich odpłatności przez Program Certyfikacji Praktyk „Dobra Praktyka".

– Tym kancelariom, które spełniać będą określone warunki, tj. zaproponują odpowiednią umowę z praktykantem, ubezpieczenie, i zgodzą się poddać weryfikacji chcemy nieodpłatnie przyznawać graficzny znak Dobra Praktyka – wyjaśnia przedstawicielka stowarzyszenia.

Studenci przeważnie odbywają praktyki na drugim roku studiów. Zdecydowana większość (81 proc.) chce zdobywać doświadczenie zawodowe w kancelariach. Dalej plasują się instytucje wymiaru sprawiedliwości, firmy prywatne, administracja publiczna oraz organizacje pozarządowe. Jak wynika z ankiety, większość studentów dowiaduje się o ofertach pracy lub praktyk z portali społecznościowych.

Nie chcą być sędziami

W porównaniu z ubiegłym rokiem poziom zadowolenia z jakości kształcenia na wydziałach prawa znacząco wzrósł. Studenci wskazują, że największą satysfakcję przynosi im działalność naukowa oraz dostęp do zasobów bibliotecznych na ich wydziałach. Doceniony został również harmonogram zajęć oraz funkcjonowanie stron internetowych wydziałów. Studenci uważają, że najlepiej na ich wydziałach przekazywana jest wiedza teoretyczna. Za najbardziej rozwijane na studiach umiejętności uznają pisanie pism procesowych, zdolność rozwiązywania problemów oraz znajomość języków obcych.

W ankiecie studenci wskazali, że egzaminy, do których przystępują, powinny przypominać egzaminy wstępne na aplikację prawniczą. Ponad 70 proc. badanych zamierza bowiem przystąpić do egzaminu na aplikację. Inne pomysły na kontynuację nauki to studia doktoranckie, podyplomowe i studia na innym kierunku.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Najbardziej pożądanym zawodem wśród studentów pozostaje radca prawny, którego jednak w tym roku dogonił zawód adwokata. Ostatnie miejsce na podium zajął zawód sędziego.

Wśród specjalizacji prym wiedzie ciągle prawo cywilne. Popularne są także węższe specjalizacje. Największą popularnością cieszą się prawo gospodarcze i handlowe, własności intelektualnej i nowych technologii. Zdecydowanie mniej popularne są prawo energetyczne i ochrony środowiska.

Wymarzona praca

Najbardziej znaną kancelarią prawną 2017 r. w Polsce według studentów była Deloitte Legal (78 proc.) przed EY Law (63 proc.) oraz PwC Legal (60 proc.). To w Deloitte Legal najbardziej chcieliby pracować. Wśród wymarzonych miejsc pracy wskazali też EY Law raz kancelarię CMS.

Gala podsumowująca badanie Stowarzynia ELSA odbyła się w poniedziałek wieczorem w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Badanie ma na celu sprawdzenie poziomu zadowolenia z kształcenia przyszłych prawników oraz sposobu nauczania na uczelniach, oczekiwań związanych z odbywaniem praktyk oraz rozpoznawalności firm na rynku prawniczym.

Tylko 5 proc. studentów może liczyć na zapłatę ponad 20 zł za godzinę praktyk, zdecydowana większość nie dostaje nic.