Resort sprawiedliwości zwraca uwagę, że egzaminy te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Czytaj także:

Ranking Wydziałów Prawa 2020: uczelnie najlepiej przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2019

Łącznie od 2006 r. do egzaminów wstępnych przystąpiło niemal 150 tys. magistrów prawa. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 r., kiedy w tych egzaminach brało udział ponad 14 tys. osób. W ostatnich latach zainteresowanie egzaminami to ok. 6-7 tys. osób rocznie.

W 2020 roku do tych egzaminów łącznie przystąpiło 6118 osób, a zdało je - 3028 z nich, tj. 49,5 proc. uczestników. Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiły 2254 osoby, zdało - 1157 osób tj. 51,3 proc. O przyjęcie na aplikację radcowską ubiegały się 3044 osoby, a egzamin zdało 1497 osób, tj. 49,2 proc. Do egzaminu na aplikację notarialną przystąpiły 642 osoby, a zdały - 223 osoby, tj. 34,7 proc. Z kolei egzamin na aplikację komorniczą zdawało 178 osób, pomyślny rezultat uzyskało 151 osób, tj. 84,8 proc. zdających.

Nieprzerwanie od 2008 r. uczelnią, której najwyższy odsetek absolwentów przystępujących do egzaminu uzyskuje pozytywny wynik jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Poza nim w 2020 r. w czołówce znaleźli się absolwenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.