Kandydaci na aplikantów mieli 150 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, który składał się ze 150 pytań, na każde z nich były trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań.

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło na aplikację adwokacką – 2 376 osób, zdały 1 433 osoby, co stanowi 60,3 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 51,3 proc.); na aplikację radcowską – 3 074 osoby, zdało 1 815 osób, co stanowi 59 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 49,2 proc.); na aplikację notarialną – 746 osób, zdały 453 osoby, co stanowi 60,7 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 34,7 proc.) a na aplikację komorniczą – 176 osób, zdały 114 osoby, co stanowi 64,8 proc. (w 2020 r. zdawalność wyniosła 84,8 proc.).

Czytaj więcej

Znamy wyniki egzaminów na aplikacje

W przypadku egzaminu na aplikację radcowską najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 73 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej w Zielonej Górze – 42,3 proc.

Egzamin na aplikację notarialną najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Katowicach – 69,6 proc., najniższą w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Warszawie – 57 proc.

Na stronach resortu sprawiedliwości opublikowano w poniedziałek zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które zostały przeprowadzone zostały egzaminy wstępne. Można je znaleźć tutaj: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/zestawy-pytan-testowych-wraz-z-wykazami-prawidlowych-odpowiedzi-w-oparciu-o-ktore-przeprowadzone-zostaly-w-dniu-25-wrzesnia-2021-r-egzaminy-wstepne-na-aplikacje-adwokacka-radcowska-notarialna-i-komornicza.