W konkursie mogą brać udział autorzy prac magisterskich poświęconych następującym zagadnieniom: w zakresie ochrony konkurencji - praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna; w zakresie ochrony konsumentów - prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości wyrobów i usług.

Prace obronione w terminie 16 października 2016 r. – 15 października 2017 r. można przesyłać do 31 października 2017 r. do godz. 16:15 (decyduje data wpływu). Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs na pracę magisterską - BP - konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską - BP - konsumenci”.

UOKiK zachęca do udziału w konkursie nie tylko absolwentów prawa, lecz także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, np. ekonomię, administrację czy zarządzanie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2018 r. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 5 tys. zł, a także możliwość odbycia płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali UOKiK-u lub jednej z delegatur. Kapituły mogą ponadto przyznać drugą i trzecią nagrodę w wysokości odpowiednio 2 i 1 tys. złotych.

Autorzy prac z zakresu prawa antymonopolowego mogą także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Patronem części poświęconej konkurencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, które co roku przyznaje specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

UOKiK przypomina także o konkursie na najlepsze prace doktorskie poświęcone ochronie konkurencji oraz ochronie konsumentów. Do 31 października 2018 r. można przesyłać prace doktorskie, które obronione zostały w terminie 16 października 2015 r. – 15 października 2018 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 r.