Mec. Przemysław Rosati, w imieniu Prezydium NRA, zwrócił się do ministra o rozważenie włączenia czynnych zawodowo adwokatów i aplikantów adwokackich rodziców małoletnich dzieci - do grona osób, wobec których dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, a także osoby kierujące innymi formami wychowania przedszkolnego, mają obowiązek zorganizowania zajęć dla dzieci na wniosek rodziców.

Obecnie w rozporządzeniu wyjątkiem od zamknięcia przedszkoli i żłobków jest zapewnienie opieki w placówkach dla dzieci rodziców wykonujących zawód medycznych i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Czytaj także:

Przedszkola i żłobki otwierają się mimo zakazu. Znalazły lukę w przepisach

Prezes Rosati podkreśla, że z uwagi na znaczenie wymiaru sprawiedliwości dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie podmiotowym tego przepisu mieszczą się czynni zawodowo sędziowie, prokuratorzy, asystenci, aplikanci prokuratorscy i sędziowscy, pracownicy sądów oraz prokuratur, ale także czynni zawodowo adwokaci i aplikanci adwokaccy.

- Bez tych osób wymiar sprawiedliwości nie będzie funkcjonował w sposób należyty, a niemożność zapewnienia przez państwo opieki nad dziećmi rodziców wykonujących swe obowiązki zawodowe w wymiarze sprawiedliwości spowoduje konieczność odraczania rozpraw i innych czynności procesowych – ze szkodą tak dla samego wymiaru sprawiedliwości, jak i realizacji prawa obywateli do sądu - przekonuje szef samorządu adwokatów.