W latach ubiegłych opinie pozytywne uzyskało: w 2011 r. – 7 adwokatów, w 2012 r. – 2 adwokatów, w 2013 – 6 adwokatów, a po zmianach w procedurze powoływania na urząd sędziego, które zostały wprowadzone 1 października 2014 r. – 12 adwokatów.

Od 1 stycznia do 19 października 2016 roku o urząd sędziego ubiegało się 93 adwokatów. Pozytywną opinię uzyskało 16 kandydatów (ponad 17 proc.). W tym okresie swoje kandydatury nadesłało ogółem 1268 osób - adwokaci stanowili 7,3 proc. tej liczby.

- Z perspektywy lat widać, że KRS coraz częściej pozytywnie opiniuje kandydatury adwokatów, którzy coraz liczniej ubiegają się urząd sędziego. Stopniowo, konsekwentną pracą, udaje nam się otwierać środowisko sędziowskie na kandydatów z adwokatury - mówi adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA, który bierze udział z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej w posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie. –

Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W posiedzeniach Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczonych do rozpatrywania zgłoszeń kandydatów o powołanie do pełnienia urzędu na wolne stanowiska sędziowskie z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej biorą udział członkowie NRA: adw. Ziemisław Gintowt oraz adw. Andrzej Siemiński.