Ten chce doprecyzować, że stawka minimalna za czynności radcy prawnego i adwokata w sprawach o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego – 180 zł – ma również zastosowanie w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Cel? Chodzi o to, by zmniejszyć obowiązki finansowe ZUS oraz obywateli w przypadku konieczności zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.