Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt

Stowarzyszenie wykonujące różne zadania zlecane przez naszą gminę złożyło wniosek o oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości na okres 10 lat. Zaistniał konflikt, który organ jest decyzyjny czy rada gminy, czy wójt gminy w tym zakresie. Umowa ma być długoletnia i dlatego w tym zakresie radni upatrują swojej kompetencji, kosztem wójta. Kto ma rację? – pyta radna.

Aktualizacja: 02.09.2022 09:18 Publikacja: 14.06.2021 17:45

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt

Foto: AdobeStock

Analizę pytania należy poprzedzić przypomnieniem art. 7 konstytucji. Zgodnie z jego treścią - organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta jest punktem wyjścia dla oceny uprawnień kompetencyjnych organu wykonawczego i stanowiącego gminy, także w kontekście gospodarowania mieniem komunalnym. Oznacza to, że organy te przede wszystkim muszą przestrzegać swoich ustawowych kompetencji. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie przepisy kompetencyjne są na tyle precyzyjne, aby zająć jednoznaczne stanowisko w danym zakresie przedmiotowym. Założenie to dotyczy m.in. kwestii poruszonej w podanym pytaniu, bowiem regulacje ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) nie są do końca precyzyjne.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"