Uznał tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji nr IPPB1/415-965/09-2/JB z 29 stycznia 2009 r.

Rozpatrywał sprawę obywatela Polski, który chce wystąpić o kartę stałego pobytu w USA. W Polsce uzyskuje większość dochodów. W 2006 r. został wspólnikiem spółki osobowej w USA. W latach 2007 – 2008 był w USA ponad 183 dni w każdym roku. Jego związki gospodarcze i osobiste z Polską jednak dominują.

Pyta, czy po uzyskaniu karty stałego pobytu miejscem opodatkowania całości dochodów pozostanie Polska, jeśli nadal będzie miał tu centrum interesów życiowych. Dyrektor IS przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT za osobę z miejscem zamieszkania na terytorium RP uważa się mającą tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych albo przebywającą dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Musi opodatkować tu całość dochodów bez względu na to, gdzie są źródła przychodów.

Ponieważ związki gospodarcze i osobiste wnioskodawcy z Polską pozostaną dominujące, do celów podatkowych jego miejscem zamieszkania będzie Polska.

Wnioskodawca musi rozliczyć na miejscu zyski z udziałów w amerykańskiej spółce. Nie zwalnia go to jednak z obowiązku wykazania zagranicznych dochodów w Polsce. W takiej sytuacji amerykańskie dochody łączy się z polskimi. Od podatku od łącznej sumy dochodów odlicza się ten zapłacony w obcym państwie.

[i]Prosimy także o zapoznanie się z naszym serwisem:

[link=http://www.rp.pl/temat/55634.html] rp.pl » Prawo dla Ciebie » Polak za granicą » Podatek od dochodów za granicą [/link][/i]