Kraków skupił branże, które dobrze płacą. Pensje wyższe niż w Warszawie

Stolicą najwyższych przeciętnych zarobków jest Kraków, a nie Warszawa. Chociaż wciąż w Warszawie można dostać najwyższą płacę w wielu zawodach.

Publikacja: 07.11.2023 03:00

Kraków skupił branże, które dobrze płacą. Pensje wyższe niż w Warszawie

Foto: Adobe Stock

Ponad 9,6 tys. zł brutto wyniosła we wrześniu przeciętna płaca w Krakowie w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach, w których pracuje od dziesięciu osób (bez administracji). Była to najwyższa średnia wśród stolic regionów. Wyższa o prawie 810 zł niż w Warszawie, ponad 932 zł niż w Gdańsku i aż o ponad 3,5 tys. niż w Białymstoku czy w Kielcach – miastach wojewódzkich, w których średnie płace były najniższe w Polsce. Tak wynika z danych GUS. Urząd co miesiąc publikuje dane o przeciętnych płacach tak w kraju, jak w województwach czy największych miastach.

Oprócz Krakowa, Warszawy i Gdańska także w Katowicach i Wrocławiu średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw przekraczała 8 tys. zł. A poniżej 7 tys. zł wynosiła nie tylko w Białymstoku i Kielcach, ale także w Opolu, Lublinie, Olsztynie oraz Gorzowie Wielkopolskim.

Specyfika Krakowa

Wynagrodzenia w Krakowie wzrosły najbardziej w skali roku, bo o 16,7 proc. W tym samym czasie podskoczyły o 10,9 proc. w Warszawie, a zmniejszyły się o 4,9 proc. w Katowicach.

– Kraków już kilka lat wyprzedza Warszawę pod względem średnich zarobków. Jednak porównujemy średnią wszystkich pracujących w danym mieście. Nie znaczy to, że na tym samym stanowisku w Krakowie zarabia się więcej niż w Warszawie – zauważa dr Piotr Sedlak, kierownik projektów firmy Sedlak & Sedlak. – Różnicę wyjaśnia to, że w Krakowie procentowo zlokalizowanych jest więcej wysoko płatnych stanowisk aniżeli w Warszawie – mówi ekspert.

Czytaj więcej

Pokolenie Z schodzi na ziemię. Zmienia priorytety na rynku pracy

– Kraków stał się popularny wśród zagranicznych firm przenoszących część swoich usług biznesowych do Polski. Dlatego też struktura zatrudnienia jest inna niż w Warszawie. Relatywnie dużą grupą są stanowiska specjalistyczne z obszaru IT i finansów, które „ciągną” średnią do góry – dodaje Piotr Sedlak.

Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, który co miesiąc analizuje sytuację gospodarcza w regionach, zauważa: – W Krakowie mają siedziby firmy z branż przemysłowych, w których płace są wysokie: tytoniowa, farmaceutyczna, hutnictwo, chemia. Sporo też jest osób zatrudnionych w IT i szerzej w dziale informacja i komunikacja, w której płace są jednymi z najwyższych.

W Krakowie we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 242 tys. osób. Po ponad 20 proc. z nich – w przemyśle i IT (informacji i komunikacji). W handlu pracowało 17,5 proc., a działalnością profesjonalną, techniczną i naukową zajmowało się kolejnych prawie 15 proc. pracowników.

Są to te branże, w których w tym mieście płace są wyraźnie wyższe niż w innych. IT – o 39 proc., działalności profesjonalnej – o 13 proc, a w przemyśle – o 9 proc. w porównaniu ze średnią w mieście.

W ciągu roku płace w przemyśle wzrosły w Krakowie średnio o 37 proc., w handlu – o 13 proc. i w działalności profesjonalnej – o 13,4 proc. Nieco mniej, bo o 8,7 proc., wzrosły wynagrodzenia w IT.

Wysokie płace w Krakowie mocno górują nad przeciętnymi w regionie. Te są o ponad 1,7 tys. zł niższe i jest to największa różnica pomiędzy stolicą regionu a średnią w województwie.

Warszawa na drugim miejscu

W Warszawie, w której we wrześniu w sektorze przedsiębiorstw pracowało prawie 1,14 mln osób, po ok. 20 proc. zatrudnia handel i transport oraz gospodarka magazynowa. W informacji i komunikacji pracowała co ósma osoba, a działalnością profesjonalną zajmował się co jedenasty pracownik. W przemyśle pracowało 17 proc.

Przy czym płace w IT były o 45 proc. wyższe niż średnia w mieście, w działalności profesjonalnej – o 32 proc. W handlu były prawie takie same jak przeciętne, niższe – w przemyśle (o ponad 4 proc.) i w transporcie – o prawie 15 proc. W porównaniu z Krakowem mniejszy odsetek osób pracuje w Warszawie w branżach lepiej płatnych. Natomiast płace w całym województwie mazowieckim przewyższają te w Małopolsce i są najwyższe w kraju – wynoszą blisko 8,4 tys. zł.

Sebastian Sajnóg, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, uważa jednak, że w dłuższej perspektywie to w Warszawie płace będą najwyższe, nawet przy obecnej reprezentacji branż w wielkich miastach.

W mniejszych miastach zarabia się mniej

W dwóch miastach wojewódzkich, w których płace są najniższe, czyli w Białymstoku i w Kielcach, pracuje w sektorze przedsiębiorstw odpowiednio ponad 38 tys. i 33 tys. osób. W Kielcach 44 proc. zatrudnionych jest w przemyśle, a w handlu – 21 proc. Działalnością profesjonalną zajmuje się 3 proc. pracowników, podobnie IT. W tym mieście najlepiej zarabia się właśnie w IT, na rynku nieruchomości i w transporcie. Płace w przemyśle i w handlu są natomiast niższe niż średnia w mieście.

Białostocka anomalia

Także w Białymstoku więcej jest miejsc pracy w branżach, które płacą przeciętnie lub gorzej niż w sektorach wysokopłatnych. Ponad 60 proc. osób pracuje w handlu i w przemyśle, a 3 proc. w IT. A to w tej branży płace są o jedną trzecią wyższe niż przeciętnie w mieście. W Kielcach zarabia się tylko o 8 zł więcej niż średnio w regionie. Natomiast w Białymstoku przeciętna płaca jest niższa niż w województwie o prawie 247 zł. To jedyna taka sytuacja w Polsce.

Ponad 9,6 tys. zł brutto wyniosła we wrześniu przeciętna płaca w Krakowie w sektorze przedsiębiorstw, czyli w firmach, w których pracuje od dziesięciu osób (bez administracji). Była to najwyższa średnia wśród stolic regionów. Wyższa o prawie 810 zł niż w Warszawie, ponad 932 zł niż w Gdańsku i aż o ponad 3,5 tys. niż w Białymstoku czy w Kielcach – miastach wojewódzkich, w których średnie płace były najniższe w Polsce. Tak wynika z danych GUS. Urząd co miesiąc publikuje dane o przeciętnych płacach tak w kraju, jak w województwach czy największych miastach.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Wynagrodzenia
GUS podał najnowsze dane o płacach w Polsce. Zabrakło 31 gr do ważnej granicy
Wynagrodzenia
Kto ma największe szanse na podwyżkę jeszcze w tym roku
Wynagrodzenia
Amerykanie mają dosyć wysokich wynagrodzeń dla CEO firm
Wynagrodzenia
Płaca minimalna uskładana jak puzzle. Pracodawcy wiedzą jak obejśc przepisy
Wynagrodzenia
Odprawa tysiąc razy wyższa od zarobków? Nowy prezydent: Dość tego!
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży