Badanie, opublikowane przez magazyn Stern, wykazało, że dzieci z rodzin o niskich dochodach otrzymywały w późniejszym życiu średnią pensję o 20 procent wyższą, jeśli miały przyjaciół z bardziej uprzywilejowanej ekonomicznie klasy.

Na potrzeby badań naukowcy przeanalizowali dane z Facebooka. Na podstawie takich czynników, jak średni dochód, miejsce zamieszkania czy poziom wykształcenia, byli w stanie określić status społeczno-ekonomiczny rodziców.

Czytaj więcej

Polacy praktycznie nie mają oszczędności. Ciekawe wyniki badania

O jedna piątą wyższa pensja dzięki bogatym znajomym? Jak to możliwe? Dla dr Raj Chetty, głównej autorki badania, istnieją trzy kluczowe punkty, które sprzyjają takim przyjaźniom. Z jednej strony ambicja społeczna i zwykła chęć samodzielnego wspinania się po drabinie społecznej. Z drugiej strony podstawowe informacje o znaczeniu edukacji i awansu w kontakcie z ludźmi odnoszącymi większe sukcesy ekonomiczne. I wreszcie, co nie mniej ważne, kontakty społeczne sprzyjające znalezieniu lepszej pracy.

Według dr Chetty badanie pokazuje przede wszystkim, iż należy promować „wymieszanie” w okresie szkolnym dzieci o różnym pochodzeniu społecznym i ekonomicznym. „Dorastanie w społeczności, która jest połączona ponad podziałami klasowymi, poprawia wyniki dzieci i daje im większą szansę na wyjście z ubóstwa” – uważa autorka badań. Jednak osiągnięcie tego może być sporym wyzwaniem, ponieważ ludzie częściej nawiązują przyjaźnie z osobami z tej samej grupy społecznej, co z kolei hamuje „mieszanie społeczne” i przyczynia się do utrwalania nierówności społecznych.