Dwa odszkodowania za zmniejszenie wartości działki są zgodne z prawem

Dwutorowy tryb dochodzenia pełnego odszkodowania za szkodę na działce wskutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest konstytucyjny – orzekł TK.

Publikacja: 13.06.2023 20:28

Dwa odszkodowania za zmniejszenie wartości działki są zgodne z prawem

Foto: Adobe Stock

Trybunał Konstytucyjny badał skargę konstytucyjną Teresy K., właścicielki dużej działki gruntu rolnego i nieużytków, przez które puszczono dwutorową linię wysokiego napięcia obniżającą jej wartość.

Starosta ustalił jej odszkodowanie za przeprowadzenie tej linii elektroenergetycznej. K. odwoływała się do samego NSA, ale pełnego odszkodowania: także za szkodę krajobrazową i pomniejszenie wartości działek, jakie mogłaby wykroić z sąsiadujących z pasem technologicznym linii, nie uzyskała. NSA stwierdził, że ustalane na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie ma rekompensować szkody będące w związku z czasowym zajęciem nieruchomości określonym w decyzji starosty, a nie bierze się pod uwagę skutków planu zagospodarowania przestrzennego, który, bez względu na to, kiedy zostanie zrealizowany, może ograniczać korzystanie z danej nieruchomości, więc zmniejszy jej wartość. Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie z art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że może domagać się od gminy odszkodowania za rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części.

Czytaj więcej

Budowa domu na działce bez MPZP? Warto pospieszyć się z wnioskiem o "wuzetkę"

Skarżąca i jej pełnomocnik mec. Artur Zalewski zarzucili w skardze do TK, że ta podwójna ścieżka utrudnia właścicielom dochodzenie odszkodowania za szkody wynikłe z decyzji planistycznych, ale pięcioosobowy skład TK nie podzielił tej argumentacji. Orzekł, że ustanowienie dwóch dróg dochodzenia roszczeń za szkody planistyczne czy wydanie przez starostę w zgodzie z miejscowym planem zagospodarowania, ewentualnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości z powodu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jest zgodny z Konstytucją RP (zasadą ochrony własności).

Sędzia Piotr Pszczółkowski powiedział w uzasadnieniu wyroku, że ta procedura jest racjonalna, uzasadniona i nie obciąża nadmiernie właściciela gruntu. Postulowane przez skarżącą dochodzenie odszkodowania w jednym postępowaniu rozerwałoby związek przyczynowy między szkodą a odszkodowaniem. Wreszcie konstytucja nie wymaga dochodzenia odszkodowania w jednym postępowaniu.

Trybunał Konstytucyjny badał skargę konstytucyjną Teresy K., właścicielki dużej działki gruntu rolnego i nieużytków, przez które puszczono dwutorową linię wysokiego napięcia obniżającą jej wartość.

Starosta ustalił jej odszkodowanie za przeprowadzenie tej linii elektroenergetycznej. K. odwoływała się do samego NSA, ale pełnego odszkodowania: także za szkodę krajobrazową i pomniejszenie wartości działek, jakie mogłaby wykroić z sąsiadujących z pasem technologicznym linii, nie uzyskała. NSA stwierdził, że ustalane na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami odszkodowanie ma rekompensować szkody będące w związku z czasowym zajęciem nieruchomości określonym w decyzji starosty, a nie bierze się pod uwagę skutków planu zagospodarowania przestrzennego, który, bez względu na to, kiedy zostanie zrealizowany, może ograniczać korzystanie z danej nieruchomości, więc zmniejszy jej wartość. Właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie z art. 36 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który stanowi, że może domagać się od gminy odszkodowania za rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Konsumenci
Dobra wiadomość dla frankowiczów z Getin Banku. Jest wyrok sądu
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Prawo drogowe
Mariusz Ciarka: Kasowanie punktów karnych równe dla wszystkich
Prawo pracy
Najnowsze zmiany dla przedsiębiorców są dla nich szkodliwe
Mundurowi
Jest prawomocny wyrok ws. dezubekizacji bohatera operacji "Samum"
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy