Tag:

zagospodarowanie przestrzenne

Zintegrowane plany inwestycyjne to alternatywne narzędzie planistyczne

Dzięki nowym przepisom o planowaniu przestrzennym gminy zyskały formalne podstawy do głębszego zaangażowania inwestorów w sprawy lokalne.

Gminy mają pod górkę z planami ogólnymi. Resort nie widzi problemu

Jeśli gmina nie zdąży z uchwaleniem planów ogólnych do końca 2025 r., to od 1 stycznia 2026 r. rozwój inwestycji w takiej gminie będzie zablokowany. Ale ministerstwo uważa, że brakujące rozporządzenie nie jest konieczne do sporządzenia planów ogólnych.

Sąd Najwyższy wyjaśnia, jak liczyć odszkodowanie po luce planistycznej

Plan, który wygasł, przestaje ograniczać korzystanie z nieruchomości i nie stanowi odniesienia dla oceny ograniczeń nowego planu miejscowego. Ma za to znaczenie luka planistyczna, zwłaszcza dłuższa. To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego.

Strategia rozwoju gminy po reformie planistycznej

W strategii gmina ustali model rozwoju oraz przybliżone rozmieszczenie niezbędnych inwestycji celu publicznego na danym terenie, m.in. w zakresie zabudowy mieszkaniowej.

Opłata planistyczna do zmiany

Członkowie Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej wskazali ministrowi rozwoju i technologii istniejące problemy wraz z propozycjami działań, które wesprą rozwój inwestycji budowlanych.

Więcej czasu na gminne plany nie będzie

Gminy, które nie zdążą z uchwaleniem planów ogólnych do końca 2025 r., od 1 stycznia 2026 r. nie będą mogły wydać żadnej decyzji o warunkach zabudowy.

Co dalej z opłatą planistyczną

Sposób naliczania opłaty planistycznej sprawia, że mnóstwo gruntów pozostaje przez wiele lat niewykorzystanych zgodnie z potencjałem wynikającym z planu miejscowego.

Udział inwestorów w finansowaniu i tworzeniu miejscowych planów

Podmioty realizujące projekty w branży odnawialnych źródeł energii (OZE) mają nowe instrumenty prawne, dzięki którym mogą wpływać na tworzenie miejscowego prawa dla potrzeb prowadzonych przez nich inwestycji.

Uchwały krajobrazowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał uznał, że przepis nakazujący usunięcie legalnych nośników reklamowych, jeśli uchwała rady gminy zakazuje ich w danym miejscu, jest niezgodny z konstytucją.

Nowe zasady planowania przestrzennego

Opracowując akty planowania przestrzennego nie można zapominać o energetyce odnawialnej. W tym kontekście należy pamiętać o nowych możliwościach prawnych, zwłaszcza o zintegrowanym planie inwestycyjnym.