Tag: zagospodarowanie przestrzenne

W 2023 r. nowe zasady zagospodarowania przestrzennego

Nowela ustawy, która od nowa zorganizuje niejedną gminę, ma być przyjęta do końca roku – chce rząd. To jeden z kamieni milowych do KPO.

Nowelizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym wyprze lex deweloper

Plany zagospodarowania terenu mają poprzedzać negocjacje inwestora z gminą, z udziałem społeczności lokalnej.

Zmiany w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym nie pomogą w sporach przez miedzę

Projekt nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie przewiduje ujednolicenia z przepisami prawa wodnego. Nadal będą spory przez miedzę.

Wiceprezydent Warszawy: Dobrze, że rząd przynajmniej trochę posłuchał samorządu

Sprzedajemy mieszkania miejskie, ale w przetargach, za pełną wartość, w transparentny sposób. Nie zgadzam się z tym, żeby traktować nierówno mieszkańców – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta miasta stołecznego Warszawy, odpowiedzialny za politykę przestrzenną miasta.

Adresat rozstrzygnięcia nie może na zapas zrzec się swego uprawnienia

Jeśli oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania jest składane w tym samym dniu, co doręczenie decyzji, to musi wynikać, że jest składane w trakcie biegu terminu.

Pewna śmierć renty planistycznej. Samorządy stracą część zysków

Mały kataster, czyli kolejny podatek od nieruchomości, miał zasilić budżety gmin. Nie zasili. Resort rozwoju wycofuje się z najważniejszych zmian reformy.

Jak gminy mogą walczyć z samowolkami

Prawo pozwala gminom na walkę z samowolami urbanistycznymi. Podstawa prawna do podejmowania takich działań jest w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czy można darować gminie działkę

- Gmina planuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie nowego planu dla niektórych terenów. Czy gmina może przyjmować darowizny od właścicieli nieruchomości których będą dotyczyć ww. plany? – pyta właściciel nieruchomości.

Filip Elżanowski, Krzysztof Jaroszyński: Mieć plany to myśleć o skutkach

Gdy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje atrakcyjne nieruchomości, może bardzo obciążyć gminę.

Mało znane sposoby obrony dóbr kultury

Nietypowe instrumenty planowania przestrzennego to także niektóre narzędzia z zakresu prawa ochrony zabytków. Na czym one polegają?