Tag:

ład przestrzenny

Maciej J. Nowak: Strategia, czyli wyzwanie dla polskiego systemu

Trudno przenieść postulaty strategicznego planowania przestrzennego do sfery regulacyjnej. Przy tej okazji trzeba unikać wielu potencjalnych pułapek.

Ochrona klimatu bez wsparcia w planowaniu przestrzennym

Ekspertów razi brak narzędzi planowania przestrzennego odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne.

Zintegrowany Plan Inwestycyjny: nowe rozwiązanie dla firm i samorządów

Uchwalona niedawno przez Sejm reforma planowania przestrzennego wprowadza nowe zasady współpracy na linii inwestor-samorząd. Choć do wejścia w życie kluczowych zmian pozostały jeszcze dwa lata, to czasu jest w gruncie rzeczy bardzo mało.

Wyścig z czasem po „stare” wuzetki. "Będziemy niewolnikami tej masówki"

Gminy prognozują, że wielu inwestorów będzie chciało otrzymać decyzje o warunkach zabudowy na starych zasadach. W niektórych samorządach wzmożone zainteresowanie popularnymi wuzetkami jest już widoczne.

Plan ogólny zamiast studium. W którą stronę będzie rozwijać się Warszawa?

W stolicy trwają publiczne konsultacje projektu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwagi można zgłaszać do 29 września.

Samorządy u progu planistycznej rewolucji

Zmiany w przepisach o planowaniu przestrzennym, choć jeszcze nie weszły w życie, już mocno wpływają na działania lokalnych władz.

Miasta chcą zerwać z betonem

Róże zamiast betonowego placu w krakowskiej alei Róż, drzewa przy ulicach Łodzi, więcej zielonych podwórek w Warszawie – to tylko kilka przykładów dobrych praktyk, jakie zaczęły stosować samorządy.

Plany ogólne w gminach mają powstać do końca 2028 r.

Senat poprawił nowelizację ustawy o planowaniu przestrzennym. Izba chce, by decyzje o warunkach zabudowy wygasały po upływie 2 lat od dnia, w którym stały się prawomocne. Sejm proponował 5 lat. Dziś "wuzetki" są wydawane bezterminowo.

Właściciele działek bez pieniędzy za stratę wartości ich nieruchomości

Właściciele działek, które po uchwaleniu przez gminę planu ogólnego stanieją, nie będą mieli podstaw do ubiegania się o pieniądze z tego tytułu. Forsowana regulacja budzi wątpliwości konstytucyjne.

Bez ładu instytucji nie będzie ładu przestrzennego

Paradoksalnie architektura, urbanistyka, budownictwo to znacząco najbardziej zbiurokratyzowana i przeregulowana część polskiej gospodarki.