Frankowicze pozywają grupowo Skarb Państwa. Sąd podjął ważną decyzję

Pozew grupowy „frankowiczów” przeciwko Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego i Skarbowi Państwa został prawomocnie przyjęty do rozpoznania - poinformowała kancelaria prawna Radosław Górski i Wspólnicy.

Publikacja: 20.03.2023 07:56

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Foto: Fotorzepa / Marta Bogacz

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w tej sprawie zostało wydane 15 marca 2023 roku. Jak czytamy na stronie kancelarii, pozew dotyczy przede wszystkim działań oraz zaniechań instytucji nadzoru finansowego (Komisji Nadzoru Finansowego oraz poprzednika tej instytucji – Komisji Nadzoru Bankowego).

"Celem pozwu grupowego jest przesądzenie o tym, że za szkodę konsumentów, którzy zaciągnęli umowy objęte ryzykiem walutowym, odpowiedzialność ponoszą instytucje państwowe, w tym nadzór finansowy" - wskazuje kancelaria prawna Radosław Górski i Wspólnicy.

Kredytobiorcy podnoszą w pozwie, że "co najmniej od 2002 roku organy państwowe w pełni identyfikowały wysokie ryzyko związane ze sprzedażą umów objętych ryzykiem walutowym wiedząc równocześnie o tym, że kredytobiorcy tych ryzyk nie identyfikują, a kredyty objęte ryzykiem walutowym masowo sprzedawane są jako produkty bezpiecznie i atrakcyjne".

Co więcej, "instytucje państwowe, w tym nadzór finansowy, albo w ogóle nie chroniły konsumenta, albo czyniły to w sposób nieskuteczny bądź spóźniony, nie wywiązując się w ten sposób ze swoich ustawowych obowiązków".

Frankowicze wskazują, że "mimo dostrzeganej przez organy państwowe potrzeby ograniczenia sprzedaży kredytów i pożyczek objętych ryzykiem walutowym oraz wielokrotnie docierających do nich sygnałów i ostrzeżeń na temat niebezpieczeństw wynikających z takich umów, nie podjęto żadnych przewidzianych przez prawo i skutecznych działań interwencyjnych, ostrzegawczych albo chociaż informacyjnych".

Kredytobiorcy zarzucają również, że "banki wprowadziły do sprzedaży kredyty powiązane z walutą obcą w pełni zdając sobie sprawę z tego, że sprzedaż tych produktów wiąże się z bardzo znaczącym ryzykiem dla kredytobiorców". - Pełną wiedzę na ten temat miał również zarówno nadzór finansowy, instytucje zajmujące się ochroną konsumenta i ówczesna władza - dodają.

Jak podkreśla kancelaria mec. Radosława Górskiego, orawomocne przyjęcie pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym oznacza, że UKNF pozostaje w grupowym sporze sądowym z setkami kredytobiorców.

Kancelaria informuje, że wkrótce Sąd Okręgowy w Warszawie powinien nakazać opublikowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowania grupowego „frankowiczów” przeciwko UKNF i Skarbowi Państwa. "Od chwili opublikowania takiego ogłoszenia do pozwu grupowego zgłaszać się będą mogli kolejni zainteresowani. Obecnie na liście członków grupy są setki kredytobiorców z całego kraju. Kolejne setki osób już teraz oczekują na możliwość przystąpienia do pozwu grupowego. Pozew, z uwagę na specyfikę postępowania grupowego, będzie miał charakter masowy" - wyjaśnia.

Czytaj więcej

Frankowicze pozywają państwo - jakie mają szanse?
Prawo karne
Lex Tusk: co zawiera projekt łagodzący ustawę
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Sądy i trybunały
Jest wyrok TK ws. sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a Sądem Najwyższym
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"
ZUS
Od zwrotu składki zdrowotnej należy się… składka zdrowotna
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach