W Kodeksie postępowania administracyjnego określono wymagania co do formy podania.

Nie musi być na piśmie