- Opiniowanie sądowo-psychiatryczne nie jest elementem diagnostyki, która służy przyszłemu leczeniu. Wobec osoby, która rozmawia z biegłym sądowym – lekarzem psychiatrą, toczy się postępowanie przed sądem, na zlecenie którego taka opinia jest przygotowywana. Celem opinii sądowo-psychiatrycznej nie jest udzielenie świadczeń zdrowotnych, lecz np. ocena poczytalności sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa. Taka ocena pozwala na kontynuację lub umorzenie postępowania karnego - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

Dlatego ocena pracy biegłych podlega wyłącznie ocenie sądu. Rzecznik podkreśla, że osoby, które nie zgadzają się z orzeczeniem biegłych,  mogą wystąpić do sądu z prośbą o powołanie nowych biegłych oraz ponowne zbadanie.