O taką wymianę zwrócił się do starosty posiadacz brytyjskiego prawa jazdy. Zgodnie z przepisem ustawy o kierujących pojazdami osoba posiadająca ważne krajowe prawo jazdy, wydane za granicą, może na swój wniosek otrzymać, po zwrocie zagranicznego prawa jazdy, polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Po wyjściu Wlk. Brytanii z UE angielskie prawa jazdy straciły – w przeciwieństwie do polskich – walor dokumentów unijnych. Starosta i następnie samorządowe kolegium odwoławcze wydali jednak odmowne decyzje. Uprawnienia posiadacza pojazdu, wynikające z prawa jazdy kat. B, zostały bowiem cofnięte w związku z orzeczonym przez sąd rejonowy zakazem prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat; do 3 maja 2010 r. Wprawdzie ten czas już dawno upłynął, ale aby odzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, wnioskodawca musi uprzednio poddać się sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego – stwierdziło kolegium.

W opinii kolegium wnioskodawca nie utracił nabytego w Polsce uprawnienia do kierowania pojazdami i jego prawo jazdy jest nadal ważne. Ale ponieważ ma również brytyjskie prawo jazdy, nie można uwzględnić wniosku o wymianę tego dokumentu na polskie prawo jazdy – argumentowało kolegium. Aby ubiegać się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami na terytorium RP, należy bowiem spełniać wymogi określone w polskich – a nie zagranicznych – przepisach. W tym przypadku chodzi o sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego. Dopóki skarżący nie spełni tego warunku, nie może prowadzić samochodów na terytorium Polski – uznało kolegium.

Czytaj więcej

Brexit: polskie prawo jazdy honorowane w Wielkiej Brytanii

– W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skarżący stwierdził, że uzyskał angielskie prawo jazdy już po okresie cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów w związku z wyrokiem karnym. A skoro później uzyskał w Wielkiej Brytanii tamtejsze prawo jazdy, polskie organy nie mogą go kwestionować – referowała sprawę sędzia sprawozdawca Daria Sachanbińska. – Sąd uznał jednak, że zaskarżona decyzja nie narusza prawa i jest prawidłowa – i oddalił skargę – poinformowała sędzia.

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kierowca może bowiem posiadać w UE tylko jedno ważne prawo jazdy. Skarżący posiada polskie prawo jazdy kat. B, wydane bezterminowo przez starostę – stwierdził WSA. Nie może jednak z niego korzystać z powodu orzeczonego przez sąd rejonowy zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Warunkiem zwrotu zatrzymanego prawa jazdy jest więc sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego. Ponieważ skarżący nie spełnił tego wymogu, nie może dokonać wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie prawo jazdy – orzekł sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Op 32/22