Informację taką podał na Twitterze przedstawiciel biura prasowego unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu - Sąd UE jest sądem pierwszej instancji działającym w ramach TSUE.

Komisja Europejska rozpoczęła w lutym 2022 r. potrącanie kar za niewykonanie decyzji TSUE ws. Turowa z należnych Polsce płatności z budżetu UE. Pierwsza transza kar - nieco ponad 15 mln euro (wraz z odsetkami) została potrącona z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).  Druga, w tej samej kwocie  - z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) województwa kujawsko-pomorskiego (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).  W sumie Polska ma stracić w ten sposób 69 mln euro, bo tyle wynosi cała kara.

Czytaj więcej

KE potrąci Polsce kary za Turów z funduszy unijnych. To precedens w UE

Polska nie zastosowała się do środków tymczasowych nałożonych przez TSUE, czyli nie wstrzymała pracy kopalni do czasu wyroku ws. sporu z Czechami o Turów. Wyrok taki już jednak nie zapadnie, gdyż w międzyczasie Polska i Czechy doszły do porozumienia, a pozew został wycofany. Mimo to Komisja Europejska uważa, że kary nałożone przez TSUE należy zapłacić. 

Czytaj więcej

Czy da się przyblokować kary za Turów