– Ostatnio dokonywane zmiany ingerują w pozycję procesową wierzyciela i dłużnika. A zmiany są na tyle istotne, że przekształcają polski model egzekucji sądowej – mówi prof. Sławomir Cieślak, kierownik Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych UŁ, organizatora konferencji, która będzie się odbywać w trybie zdalnym, przez MS Teams.

Czytaj więcej

Ustawodawca zmusza wierzycieli do nierentownej egzekucji