Ranking urzędów skarbowych to specyficzne podsumowanie, bo oparte na danych Ministerstwa Finansów, których nie da się łatwo i prosto przełożyć na pozycję danego urzędu. Czy jako praktyk widzi pani zmianę podejścia urzędników do podatników?

Dorota Szubielska:

Tak ustawiony ranking dostarcza jednej ważnej informacji, a mianowicie, jak daleko postępowania przed organami odwoławczymi odbiegają od przyjętego wzorca, zgodnie z którym "załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy" (art. 139 § 3 ordynacji podatkowej). Nie wiadomo natomiast, czy te postępowania były prowadzone rzetelnie. Co oznacza, że organy nie stawiały się w roli przeciwnika procesowego, który za wszelką cenę stara się udowodnić tylko fakty niekorzystne dla podatnika. Z całą pewnością na taką ocenę nie pozwala informacja o liczbie decyzji, które nie zostały wzruszone.

Wiele się mówi o przyjazności urzędów skarbowych. Czy faktycznie można taką postawę dostrzec w codziennych relacjach z urzędami skarbowymi?

Podatnik powinien być traktowany jak partner, a relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Zasadniczą zmianę postawy należałoby jednak zacząć od prawodawcy. Podatnik ma prawo oczekiwać, że prawodawca odrzuci "domniemanie nieuczciwości" podatnika jako złe założenie towarzyszące tworzeniu prawa podatkowego.

Czy sądzi pani, że podpisanie w Polsce deklaracji ochrony praw podatnika może mieć znaczący wpływ na zmianę relacji podatnik – urząd?

Jeżeli minister finansów chce poprawić ściągalność podatków, to powinien poważnie potraktować deklarację praw podatnika. Powinien też zapoznać się z praktyką i doświadczeniami administracji podatkowej państw, w których stosuje się takie zasady jak wynikające z deklaracji praw podatnika oraz w których działa rzecznik praw podatnika. Deklaracja wychodzi naprzeciw idei współpracy administracji podatkowej z obywatelami, ponieważ traktowanie podatników jako partnerów przynosi znacznie lepsze rezultaty niż stosowanie sankcji czy represji. Nie mniej ważny jest aspekt edukacyjny – Deklaracja przyczyni się do budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Zobacz też serwis » Sfera budżetowa » Urzędnicy » Urzędnicy państwowi » Urzędnicy skarbowi