To już piąty ranking przeprowadzony przez "Rzeczpospolitą". Drugi rok z rzędu – z podziałem na urzędy wyspecjalizowane, duże, średnie i małe. I choć o przyjazności organów podatkowych i skarbowych mówi się dużo od lat, to tak naprawdę dopiero teraz zmiana podejścia urzędników powoli zaczyna mieć odzwierciedlenie w liczbach. Większość naczelników urzędów skarbowych oraz dyrektorów izb skarbowych i urzędów kontroli skarbowej może ze spokojem dokonywać podsumowań.

Długie wizyty coraz rzadsze

Gdyby mierzyć przyjazność urzędu skarbowego długością prowadzonego przezeń postępowania podatkowego liczonego od jego wszczęcia do wydania decyzji, to laur zwycięzcy bezapelacyjnie przypadłby Urzędowi Skarbowemu w Zambrowie, który kontrolował przeciętnego podatnika przez 11,5 dnia.

Niewiele gorszy był II Wielkopolski US w Kaliszu. Jego wizyta u podatników trwała średnio 15,8 dnia. Biorąc zaś pod uwagę wielkość obu urzędów (pierwszy zaliczany do małych, drugi – do wyspecjalizowanych) i wielkość podatników, których obsługują, wynik tego drugiego zasługuje na szczególne podkreślenie.

Przeciągane postępowania

Miłych wspomnień nie będzie miał naczelnik I US w Gdyni (zaliczanego do dużych). Jego urząd najdłużej kontrolował swoich podatników, bo przeciętnie przez 350 dni. To niechlubny rekord, biorąc pod uwagę, iż kontrola zawsze stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu firmy, bo wiąże się z koniecznością pozostawania do dyspozycji i udzielania informacji przez kontrolowanego i jego pracowników.

W zestawieniu żaden inny urząd spośród pozostałych 400 nawet nie zbliżył się do I US W Gdyni. Chociaż, trzeba przyznać, 13 urzędów również zasiedziało się u podatników. Ich kontrole trwały przeciętnie powyżej 200 dni. To jednak wyjątki. Zdecydowana większość urzędów starała się nie być uciążliwa. I tak, 48 urzędów skarbowych kończyło swoje kontrole w ciągu miesiąca. 159 potrzebowało na zweryfikowanie rozliczeń podatników do 60 dni, a 92 urzędy mieściły się średnio w trzech miesiącach. Urzędnicy natomiast w 66 urzędach skarbowych potrzebowali na to średnio od 100 do 200 dni. Pozostałe 22 urzędy prowadziły kontrole przeciętnie od 90 do 100 dni.

– Sama długość prowadzonych postępowań podatkowych to jeszcze za mało, aby miarodajnie ocenić przyjazność urzędów skarbowych. Może to być jednak dowód na to, że przepisy o swobodzie działalności gospodarczej, które określiły ramy czasowe dla kontroli przedsiębiorców, zaczynają przynosić pozytywne efekty. Jeszcze do niedawna zdarzało się, że urząd przychodził na kontrolę i nie miał jasno sprecyzowanego celu. Dziś dobrze wie, co chce sprawdzić i czego szuka – uważa Rafał Mikulski, adwokat z kancelarii Salans. Według niego widoczna jest także zmiana podejścia urzędników do prowadzonych spraw. – Nie wykluczałbym także ich własnej motywacji i chęci sprawnego prowadzenia spraw – dodaje.

Nie każdy ściga się z czasem

Oceniając urzędy, nie można też zapominać o czasie, jaki upływa od zakończenia kontroli do wszczęcia postępowania podatkowego. Rekordzista, czyli US Warszawa-Targówek, potrzebował na to średnio 735,9 dnia. W sumie na 401 urzędów skarbowych tylko 72 podejmowały decyzje o wszczęciu postępowania podatkowego po upływie ponad 100 dni od zakończenia kontroli.

Zobacz tabele rankingu (pdf):

1. Urzędy kontroli skarbowej

2. Zadania własne izb skarbowych

3. Urzędy skarbowe

 

W jaki sposób czytać tabele I - IV rankingu

> wyspecjalizowane urzędy skarbowe (do obsługi dużych podatników)

> urzędy duże – powyżej 150 pracowników

> urzędy średnie – od 51 do 150 pracowników

> urzędy małe – do 50 pracowników;

 

> liczba wprowadzonych do systemu deklaracji (rubryka 5)

> liczba obsługiwanych podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych (rubryka 6)

> liczba wprowadzonych do systemu rozliczeń, np. zaksięgowanych deklaracji, korekt, wpłat, decyzji, zwrotu – przykładowo VAT (rubryka 7)

> liczba tytułów wykonawczych do załatwienia (rubryka 8)

 

> średni czas od wpłynięcia deklaracji do urzędu do jej wprowadzenia do systemu

> efektywność finansowa kontroli (w zł)

> średni upływ czasu od zakończenia kontroli podatkowej do wszczęcia postępowania podatkowego będącego efektem tej kontroli

> średni upływ czasu od wszczęcia postępowania podatkowego, tj. wydania postanowienia,

do dnia wydania decyzji

> skuteczność wszczętych postępowań podatkowych liczona jako iloraz liczby umorzonych postępowań i liczby wszczętych z urzędu (w proc.)

> wadliwość orzeczeń naczelnika urzędu skarbowego jako iloraz orzeczeń wyeliminowanych z obrotu prawnego i liczby orzeczeń wydanych przez naczelnika

> szybkość podejmowania działań windykacyjnych, liczona w dniach od upływu terminu płatności zaległości podatkowej do wystawienia upomnienia lub tytułu wykonawczego

> procentowy wskaźnik załatwionych tytułów wykonawczych jako iloraz liczby załatwionych tytułów i liczby tytułów do załatwienia.

Czytaj pozostałe artykuły rankingu:

 

Zobacz też serwis » Sfera budżetowa » Urzędnicy » Urzędnicy państwowi » Urzędnicy skarbowi

Zobacz też ranking urzędów skarbowych:

IV edycja - wyniki 2009 r.

III edycja - wyniki 2008 r.

II edycja - wyniki 2007 r.

I edycja - wyniki 2006 r.