Greenberg Traurig doradzał konsorcjum Pekao Investment Banking S.A., UniCredit Bank AG, London Branch, IPOPEMA Securities S.A. oraz mBank S.A. w transakcji sprzedaży w procesie przyspieszonego budowania księgi popytu (accelerated bookbuilding) pakietu akcji spółki Wirtualna Polska Holding S.A. reprezentującego 27,18% kapitału zakładowego oraz uprawniającego do 19,51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Sprzedającymi akcje byli European Media Holding S.a r.l. (spółka kontrolowana przez fundusz private equity Innova Capital) oraz Jarosław Mikos (przewodniczący rady nadzorczej spółki).

Wartość transakcji wyniosła blisko 390 mln zł.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig doradzali Partner Federico Salinas i Partner lokalny Paweł Piotrowski.