W ramach kompleksowej obsługi, CDZ będzie doradzała m.in. w zakresie projektowania, opiniowania umów oraz oświadczeń wywołujących skutek prawny; sporządzania opinii prawnych i analizy prawnej dokumentów; udziału w negocjacjach i rokowaniach z partnerami PGE EO; opiniowania normatywnych aktów wewnętrznych PGE EO; prowadzenia spraw przed organami administracji publicznej oraz zastępstwa procesowego przed sądami i organami administracji publicznej.

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz PGE EO od kwietnia 2015 roku. Na przestrzeni ostatniego roku, CZD doradzała m.in. przy procesie restrukturyzacji spółek zależnych od PGE EO w drodze połączeń i podziałów oraz przeprowadziła badanie stanu prawnego „due diligence" Eolica Wojciechowo sp. z o.o. – właściciela farmy wiatrowej, a także reprezentowała PGE EO w wielu postępowaniach sądowyc.

„Cieszymy się z kontynuacji współpracy i możliwości wsparcia strategii inwestycyjnej PGE EO w dziedzinie produkcji energii odnawialnej" – powiedział Andrzej Chajec, wspólnik zarządzający CDZ.

PGE Energia Odnawialna S.A. jest spółką zależną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – największego holdingu energetycznego działającego na polskim rynku i jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowej i Wschodniej.