Członkowie okręgowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta ustalają wyniki głosowania na obszarze ich właściwości terytorialnej. W całym kraju działa 49 komisji wyborczych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 4 do 10 sędziów oraz z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. W większości komisji powołanych do przeprowadzenia wyborów prezydenckich skład osobowy określono jednak na minimalnym poziomie 5 osób. Wyjątek stanowią duże ośrodki (np. Wrocław gdzie liczbę członków okręgowej komisji określono na 8 osób, czy Kraków – z 11 członkami)

- Część sędziów jako powód rezygnacji podało epidemię, dla innych rezygnacja stanowiła natomiast manifest polityczny – usłyszeliśmy nieoficjalnie ze źródła zbliżonego do PKW.

Za uzupełnienie liczby sędziów w komisjach odpowiada minister sprawiedliwości.

- Jeżeli liczba członków komisji spadnie poniżej pięciu, ta nie będzie mogła działać i np. przekazać protokołów z wyborów PKW. Ważniejsze jest jednak to, że braki kadrowe do powód do składania protestów wyborczych – wskazuje nasz rozmówca.

61 rezygnacji uzupełniono już o 39 nowych sędziów.