Zgoda na nabycie działki przez gminę

Wójt planuje nabyć nieruchomość z przeznaczeniem na budowę przedszkola – wartość ok. 200 tys. zł. Planowane jest podpisanie umowy przedwstępnej, środki w budżecie są zabezpieczone. Czy w tej sytuacji wymagana jest uchwała rady gminy? Czy powinna być podjęta przed ww. umową czy dopiero przed umową właściwą?

Publikacja: 27.06.2023 02:00

Zgoda na nabycie działki przez gminę

Foto: Adobe Stock

Z pytania należy wnioskować, że gmina ma kupić nieruchomość od podmiotu trzeciego. Zanim jednak nastąpi przeniesienie własności planuje się zawarcie ze sprzedającym przedwstępnej umowy sprzedaży. Skoro zaś mowa o tego typu umowie, warto odnieść się do przepisów w Kodeksie cywilnym. W tym zakresie na uwagę zasługują regulacje w art. 389 i art. 390. W pierwszym z nich postanowiono, że umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia. Natomiast z art. 390 K.c. wynika, że jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. Strony mogą w umowie przedwstępnej odmiennie określić zakres odszkodowania.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja