Badanie zostało przeprowadzone z inicjatywy Kwartalnika Iustitia przez agencję badawczą Maison&Partners we współpracy z Warsaw Enterprise Institute w dniach 29 stycznia – 1 lutego 2016 roku na próbie 1108 osób. Raport prezentuje wyniki badania wizerunku instytucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości na tle innych instytucji i urzędów publicznych w Polsce oraz wiedzy prawnej Polaków.

Główny wniosek z badania jest taki, że „pozycja wizerunkowa wymiaru sprawiedliwości, zważywszy na kluczową rolę, jaką odgrywa w funkcjonowaniu społeczeństwa, jest daleka od zadowalającej". Jak czytamy, odpowiedzialnością za obecną sytuację na pewno nie można obciążać wyłącznie mediów, które żądne sensacji mogą skupiać się na negatywnych aspektach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. - Polacy w większości mają osobiste doświadczenia z sądami powszechnymi i najwyraźniej nie dają im one podstawy do pozytywnych ocen – zauważają autorzy badania.

Na pytanie o osobiste doświadczenia związane z postępowaniem sądowym najwięcej badanych, bo 44 proc. odpowiedziało, iż było w sądzie świadkiem. 19 proc. przegrało, 17 proc. częściowo wygrało, a u 8 proc. respondentów sprawa nie zakończyła się wyrokiem.

Najwięcej, bo 46 proc. badanych brakło udział w sprawach przed Sądem Rejonowym Cywilnym. Najmniej przed – 0,4 proc. – przed Sądem Najwyższym.

Prawników smucić mogą wyniki badania, w którym pytano „Jak często zdarzają Ci się sytuacje, w których przydałaby Ci się pomoc prawna?" Otóż, aż 32 proc. badanych odpowiedziało, iż w ogólne nie zdarzają się takie sytuacje, a 31 proc., że takie sytuacje zdarzają się rzadziej niż raz na dwa lata.

Zdaniem badanych prawo do udzielania porad prawnych powinni posiadać przede wszystkim prawnicy po ukończeniu aplikacji (np. adwokaci, radcowie prawni) – 70 proc. Mniej bo 39 proc. badanych wskazało, iż takie uprawnienie powinna posiadać każda osoba, która ukończyła studia prawnicze.

A do kogo badani zwróciliby się po pomoc gdyby czekała ich sprawa w sądzie? Tutaj też zdecydowanie wygrywają prawnicy korporacyjni: adwokaci (72 proc.) i radcowie (48 proc.). Co ciekawe zaraz za nimi znalazł się... Internet. Porad prawnych w sieci szukałoby 22 proc. badanych.