Współczesne wyzwania prawa pracy były tematem sympozjum zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie. Eksperci skupili się na ochronie godności pracowników.

Zdaniem dr hab. Heleny Szewczyk z Uniwersytetu w Katowicach niezbędne są zmiany w urzędach, które ze względu na swoją hierarchiczną strukturę i biurokrację stanowią szczególnie podatny grunt dla mobbingu. Ma on wpływ nie tylko na urzędników, ale także na członków ich rodzin, interesantów i całe społeczeństwo. Konieczna jest także pilna nowelizacja przepisów i  objęcie ochroną przed mobbingiem funkcjonariuszy służb mundurowych.

Problemem okazuje się też częste naruszanie prywatności pracowników.

– Z naszych kontroli wynika, że w wielu firmach osoby zajmujące się sprawami kadrowymi nie mają pojęcia o ochronie danych osobowych pracowników – powiedział Wojciech Dyląg  z krakowskiego oddziału Państwowej Inspekcji Pracy. – Dlatego niezbędne są szkolenia służb kadrowych.