Nagłe zachorowanie, zmiana przepisów o przekraczaniu granic lub obowiązujących w kraju docelowym obostrzeń mogą zmusić do korekty planów urlopowych. Dlatego szczególnie osoby niezaszczepione powinny przemyśleć wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży. Zakres i koszt polisy zależy od ubezpieczyciela.

Aby uzyskać zwrot kosztów podróży, oprócz formularza zgłoszenia szkody należy przedstawić skierowanie wydane przez służby sanitarno-epidemiologiczne. Wykupując polisę, zawsze trzeba uważnie przeczytać warunki ubezpieczenia.