Z nowej funkcjonalności korzystają firmy posiadające łącznie ponad 75 procent rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, w tym najwięksi tj. PZU, Warta, Ergo Hestia, Axa, Link4.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekonuje, że proces ten znacznie przyspieszy wypłatę odszkodowań ofiarom wypadków drogowych. - Dzięki nowej funkcjonalności osoby poszkodowane w wypadkach szybciej otrzymują odszkodowanie. Wypłata świadczenia nie jest już opóźniana przez oczekiwanie ubezpieczyciela na notatkę Policji z miejsca zdarzenia. Czas, w którym dociera ona teraz do firmy ubezpieczeniowej, to średnio siedem minut od chwili skompletowania notatki w systemie SEWiK* – wyjaśnia Małgorzata Ślepowrońska, członek zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Administratorem danych z notatek policyjnych, na potrzeby firm ubezpieczeniowych, jest Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To tej instytucji - zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK - Policja przekazuje informacje dotyczące poszczególnych wypadków i zdarzeń drogowych. Natomiast UFG przygotował rozwiązanie informatyczne, które umożliwia przekazywanie tych danych online, a ubezpieczycielom - automatyczne włączenie ich w swoje procesy biznesowe.

UFG podaje, iż Policja sporządza rocznie około 500 tysięcy notatek ze zdarzeń drogowych, po których była obecna na miejscu. W notatkach znajdują się m.in. informacje o czasie i miejscu zdarzenia, jego okolicznościach oraz o uczestniczących w nim pojazdach, jak również o tym, gdzie ich właściciele wykupili ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Informacje te są udostępniane za pośrednictwem UFG - wyłącznie tym firmom, które wystawiły polisę OC pojazdów biorących udział w kolizji bądź wypadku.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców. Do zadań Funduszu należy również wykrywanie nieubezpieczonych. UFG jest też administratorem ogólnopolskiej bazy danych ubezpieczeń komunikacyjnych, w której znajdują się informacje o sprzedanych polisach OC i AC, zdarzeniach drogowych oraz o wypłaconych z nich odszkodowaniach.