Grupa Tańca Nowoczesnego Sway specjalizuje się w tańcu jazzowym. Tym razem opowie nim o kolejnych etapach życia kobiety.

„Siostry", chor. Anna Wielogórska, Grupa Tańca Nowoczesnego Sway, Dorożkarnia, Warszawa, ul. Siekierkowska 28, wstęp wolny, środa (11.05), godz. 19.30