W poniedziałek do koszar „Błękitnej” Brygady przybyli  żołnierze wchodzący w skład części polskiej dowództwa i sztabu Wyszehradzkiej Grupy Bojowej UE. Comiesięczne szkolenie utrzymujące gotowość do działania dowództwa, sztabu i batalionu manewrowego Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej. W 2016 roku było to już drugie takie ćwiczenie.

W połowie stycznia „Błękitną” Brygadę odwiedził generał brygady Daniel Grammatico - zastępca do spraw operacyjnych Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej. Francuski generał uczestniczył również w szkoleniu dowództwa i pododdziałów Wyszehradzkiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej.

Od 1 stycznia br. Wyszehradzka Grupa Bojowa Unii Europejskiej pod dowództwem „Błękitnej” Brygady rozpoczęła swój półroczny dyżur. - W trakcie pierwszego w tym roku wspólnego szkolenia żołnierze z dowództwa i sztabu Grupy Bojowej doskonalili umiejętności dotyczące odzyskiwania izolowanego personelu, a także uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez oficerów Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód z procedur planowania operacyjnego oraz zapoznawali się z informacjami na temat potencjalnego rejonu zaangażowania - poinformował wówczas kpt. Janusz Błaszczak z 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Warto przypomnieć, że w grudniu ministrowie V4 dyskutowali na temat wzmocnienia współpracy obronnej oraz stanu realizacji obecnych i przyszłych przedsięwzięć wynikających z tzw. Action Plan, który wytycza najważniejsze kierunki prac grupy.