Jaki jest związek pomiędzy ilością gatunków ptaków w niemieckich lasach a poziom szczęścia obywateli? Specjalna komisja Bundestagu doszła do przekonania, że jest to związek bezpośredni i umieściła wskaźnik ornitologiczny na liście 20 indykatorów przy pomocy, których mierzony będzie poziom zadowolenia, szczęśliwości oraz dobrobytu obywateli.

Pomiar odbywać się będzie przy uwzględnieniu trzech płaszczyzn. Pierwsza to poziom dobrobyty w sensie materialnym. Uwzględniony tu zostanie PKB, dochody społeczeństwa a właściwie jak wielkie są rozbieżności w dochodach oraz zadłużenie państwa. W drugiej płaszczyźnie uwzględnione zostaną wskaźniki zatrudnienia, bezrobocia, wykształcenia czy subiektywnego odczucia stopnia swobód obywatelskich. W trzecim segmencie szereg wskaźników związany będzie z ekologią i prócz ilości gatunków ptaków będzie tu miejsce na ocenę wpływu emisji CO

2

do atmosfery. -To są kompromisowe ustalenia a nad szczegółami trzeba będzie jeszcze pracować — ogłosiła Daniela Kolbe (SPD), szefowa komisji. Całość ma być gotowa jeszcze przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu.

Więcej w środowej "Rzeczpospolitej"