W stosunku do poprzedniego sondażu, przeprowadzonego w 2016 roku, odsetek osób, które spotkały się z terminem LGBT zwiększyła się o 36,6 pkt. procentowego, a odsetek osób rozumiejących, co ten skrót oznacza, zwiększył się o 26,4 pkt. procentowego.

LGBT to skrót używany do określenia środowiska lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych.

Sondaż przeprowadzony w Japonii na grupie 2600 osób w wieku 20-69 lat wykazał jednocześnie, że 83,9 proc. respondentów nie ma wiedzy, by w ich najbliższym otoczeniu była osoba będąca przedstawicielem mniejszości seksualnej.

Instytut poinformował też, że w innym badaniu, przeprowadzonym wiosną 2019 roku na grupie 428 tys. Japończyków w wieku 20-69 lat, spośród 348 tys. osób, które udzieliły odpowiedzi, 10 procent zidentyfikowało się jako przedstawiciele środowisk LGBT lub mniejszości seksualnych.