Z najnowszych danych Federalnej Służby Statystyki Państwowej (Rosstat) wynika, że na dzień 1 stycznia 2023 roku liczbę ludności Rosji szacowano na 146,4 mln. osób, w porównaniu do 146,9 mln. osób w roku poprzednim. Jak podkreślono, najnowsze dane zostały przygotowane „bez uwzględnienia oficjalnych informacji statystycznych dotyczących Donieckiej Republiki Ludowej (DPR), Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL) oraz obwodów zaporoskiego i chersońskiego”.

Ludność miejską kraju na dzień 1 stycznia 2023 roku Rosstat szacuje na 109,6 mln osób, natomiast ludność wiejską na 36,8 mln osób. Zgodnie z wynikami ogólnorosyjskiego spisu ludności przeprowadzonego na przełomie października i listopada 2021 roku, populację kraju szacowano na 147,2 mln. osób.       

Czytaj więcej

Szybko ubywa Rosjan, gospodarka traci pracowników

Rosstat nie opublikował dotychczas dokładnych danych mówiących o spadku naturalnym ludności w odniesieniu do całego 2022 roku.

Według Federalnej Służby Statystyki Państwowej, naturalny ubytek ludności (nadwyżka liczby zgonów nad liczbą urodzeń) w kraju od stycznia do listopada minionego roku zmniejszył się o 42,5 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim – wyniósł 543,4 tys. osób, wobec 945,1 tys.  Liczba urodzeń w Rosji od stycznia do listopada 2022 roku zmniejszyła się zaś o 6,8 proc. – do 1.197.837 dzieci wobec 1.284.888 dzieci w roku poprzednim.