Afgańczycy proszący o azyl nie chcą mieszkać w Polsce

Cudzoziemcy, w tym Afgańczycy, składający w Polsce wnioski o azyl często nie tu chcą mieszkać. Ich celem są państwa Europy Zachodniej.

Aktualizacja: 01.09.2021 22:22 Publikacja: 01.09.2021 21:00

Afgańczycy proszący o azyl nie chcą mieszkać w Polsce

Foto: PAP/Marcin Onufryjuk

Z najnowszych statystyk dotyczących nielegalnych imigrantów, głównie z Iraku i Afganistanu, którzy próbują przedostać się do Polski przez zieloną granicę z Białorusią, wynika, że ich wnioski o ochronę międzynarodową były masowo odrzucane. Taki status otrzymało zaledwie dwóch Irakijczyków i ośmiu Afgańczyków. Zdecydowana większość wnioskodawców uciekła do Europy Zachodniej, nie czekając na zakończenie procedur w polskim urzędzie.

Dziennie Straż Graniczna wyłapuje średnio kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów (rekord to 200 jednego dnia), którzy próbują przejść do Europy przez zieloną granicę. W tym roku złapano już 3,5 tys. takich osób. Samolotami docierają do Mińska na Białorusi, która daje im wizy turystyczne, po czym nielegalnie próbują przejść do Polski. Fala nasiliła się na początku wakacji, wywołując kryzys na Litwie, a teraz w Polsce.

700

Tylu cudzoziemców poprosiło w lipcu o azyl w Polsce

Nawet ci złapani na nielegalnym przekroczeniu granicy UE mogą złożyć wnioski o ochronę międzynarodową – osobiście w obecności pogranicznika. Jednak dane Urzędu do spraw Cudzoziemców wskazują, że większość podających się za uchodźców nie spełnia warunków do objęcia ich tym statusem.

Tylko w lipcu – to rekord – o azyl zwróciło się aż 700 cudzoziemców. Od stycznia do lipca 2021 r. wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło w sumie 2,4 tys. osób (głównie z Białorusi i Rosji, a 275 z Afganistanu), a otrzymała ją niespełna jedna czwarta z nich (z czego 70 proc. pozytywnych decyzji dotyczyło Białorusinów, których Polska traktuje w wyjątkowy sposób). Odmówiono aż 760 przybyszom, a 456 spraw umorzono.

Czytaj więcej

Sondaż: Polacy chcą złagodzenia polityki rządu wobec uchodźców

– Postępowania są umarzane najczęściej wtedy, gdy cudzoziemiec opuścił Polskę przed wydaniem dotyczącej go decyzji – wskazuje Jakub Dudziak, rzecznik Urzędu.

Przykładowo wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyło w tym roku 41 Irakijczyków, z czego status uchodźcy otrzymały dwie osoby, a odrzucono 21 wniosków. Umorzono 18 spraw, bo wnioskodawcy wyjechali z kraju.

W przypadku gdy opuścisz Polskę w trakcie trwania postępowania i złożysz w innym kraju Unii Europejskiej/strefy Schengen wniosek o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej, władze tamtego kraju przekażą Cię z powrotem do Polski. W takim stanie faktycznym możesz zostać (po powrocie do Polski) umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców

Tak postępują także Afgańczycy. Na 275 z nich decyzje pozytywne otrzymało w tym roku tylko osiem osób, dwie – negatywne, a aż 160 spraw umorzono.

Ten obraz może się zmienić. Po opuszczeniu Afganistanu przez wojska NATO i przejęciu państwa przez talibów do Polski sprowadzono – z rodzinami – ponad tysiąc Afgańczyków, którzy pomagali sojusznikom. Przyznanie im ochrony międzynarodowej to pewnik.

Poprzeczka stawiana uchodźcom jest wysoka. Formalnie uchodźca to osoba zmuszona do opuszczenia swojego kraju z powodu prześladowań ze względu na rasę, religię, przekonania polityczne, których była lub mogła być ofiarą, i nie może także liczyć na ochronę swojego kraju. „Sama, nawet uzasadniona, obawa o życie i zdrowie nie zawsze jest podstawą do przyznania statusu uchodźcy", a „ogólna atmosfera braku bezpieczeństwa w kraju pochodzenia nie jest podstawą przyznania azylu" – przestrzega Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w poradniku dla cudzoziemców. Uchodźca często jest mylony z migrantem ekonomicznym, który „dobrowolnie opuścił swój kraj, a może w nim uzyskać ochronę przed naruszeniem jej praw"; dotyczy to nawet osób, które opuściły kraj w związku z sytuacją humanitarną po klęsce żywiołowej, np. trzęsieniu ziemi lub powodzi.

Wielu cudzoziemców nie zdaje sobie sprawy, że nie może wybierać, w którym kraju otrzyma ochronę. „W przypadku gdy opuścisz Polskę w trakcie trwania postępowania i złożysz w innym kraju Unii Europejskiej/strefy Schengen wniosek o udzielenie Ci ochrony międzynarodowej, władze tamtego kraju przekażą Cię z powrotem do Polski. W takim stanie faktycznym możesz zostać (po powrocie do Polski) umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców" – przestrzega Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców.

Z najnowszych statystyk dotyczących nielegalnych imigrantów, głównie z Iraku i Afganistanu, którzy próbują przedostać się do Polski przez zieloną granicę z Białorusią, wynika, że ich wnioski o ochronę międzynarodową były masowo odrzucane. Taki status otrzymało zaledwie dwóch Irakijczyków i ośmiu Afgańczyków. Zdecydowana większość wnioskodawców uciekła do Europy Zachodniej, nie czekając na zakończenie procedur w polskim urzędzie.

Pozostało 90% artykułu
Społeczeństwo
Afera Collegium Humanum. Wątpliwy doktorat Pawła Cz.
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Społeczeństwo
Cudzoziemka urodziła dziecko przy polsko-białoruskiej granicy. Trafiła do szpitala
Społeczeństwo
Sondaż: Polacy nie boją się wojny
Społeczeństwo
Odeszła pozostając wierna sobie. Jaka naprawdę była prof. Jadwiga Staniszkis
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Społeczeństwo
Zmarła Jadwiga Staniszkis