Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda podpisał porozumienie o współpracy z gen. bryg. Yariv Nirem Szefem Łączności, Szefa Sztabu Zarządu J6 i Cyberobrony Sił Obronnych Izraela.

Celem Memorandum of Understanding (MoU) jest nawiązanie współpracy NCBC z Zarządem J6 i Cyberobrony. Jak informuje NCBC, które tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni czyli nowy rodzaj polskich Sił Zbrojnych na podstawie porozumienia możliwa będzie "realizacja przedsięwzięć w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w szczególności o wymianę informacji, wymianę doświadczeń, grupy robocze, szkolenia i edukację oraz rozmowy w obszarze planowania operacji". Zdaniem pracowników tej instytucji obie strony wzmocnią partnerstwo pomiędzy instytucjami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem, nastąpi też wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z możliwościami operacyjnymi, a także podniesienie umiejętności personelu w obszarze cyberbezpieczeństwa m.in. w oparciu o wspólne szkolenia.

W związku z pandemią podpisanie dokumentu nastąpiło podczas uroczystości przeprowadzonej online, a dokumenty przekazano attache wojskowym.