Ponad tysiąc korekt nazw miejscowości

1 stycznia 2024 r. nastąpi coroczna urzędowa zmiana nazw miejscowości, tym razem ponad tysiąca.

Publikacja: 30.12.2023 18:15

Ponad tysiąc korekt nazw miejscowości

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Wśród nich dla 92 miejscowości ustalono urzędowe nazwy (zwykle są to części innych miejscowości), a 853 przypadkach zmieniono nazwy choćby nieznacznie, np. co do rodzaju miejscowości czy statusu z przysiółka na "pełną" wieś, wreszcie zniesiono ponad dwieście nazw, gdyż osiedla je noszące czy to wymarły czy wtopiły się w inne miejscowości.

Korekty urzędowych nazw wymusza przede wszystkim elektronizacja i biurokratyzacja życia publicznego, i nawet drobna nieścisłość w dokumencie, podawanych danych, w tym wypadku nazwie miejscowości, może rodzic dla zainteresowanych problemy. Tegoroczne liczne zmiany są też m.in skutkiem nowych wymogów ewidencji miejscowości, ulic i adresów, które nie przewidują numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości.

W sumie jednak mają one uprościć życie mieszkańcom i urzędom, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, autor tego rozporządzenia.

Wszystkie te zmiany, zgodnie z ustawą o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, były poddane konsultacjom z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości, i większość biorących w nich udział je poparła. Niezbędne było też uzyskania opinii właściwych rad gmin, powiatów i wojewodów oraz powiatowych służb geodezyjno-kartograficznych.

Rekordzistą tych zmian jest znany małopolski Pcim, wieś licząca 5400 mieszkańców, tak duża, że podzielona jest na trzy sołectwa (ale o prawa miejskie się nie stara). Składające się na nią 44 mniejsze miejscowości, zwane tam rolami, od nowego roku będą miały urzędowe nazwy, nieodbiegające zresztą od tych, które były tam używane przez ich mieszkańców.

Jak powiedział "Rzeczpospolitej" Dariusz Tylek, sekretarz gminy Pcim, o uporządkowanie nazw tych miejscowości (swego rodzaju przysiółków, nie są one ulicami) wystąpiły organy wyborcze, dla celów wyborczych.

Niestety w niektórych wpadkach zmiana nazwy miejscowości wymagać będzie wymiany dokumentów przez mieszkańców i miejscowe firmy. Z kolei wydatki samorządów terytorialnych na wykonanie nowych szyldów, pieczęci urzędowych, tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości, tablic i znaków informacyjnych na drogach gminnych i zmiany w dokumentacji geodezyjnej oszacowano na ok. 69 tys. zł, ale życie pokaże czy to wystarczy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw, DzU. poz. 2799 ).

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność