Na sejmowej stronie znalazły się zgłoszenia następujących kandydatów na członków KRS:

- Dariusz Drajewicz

- Jarosław Dudzicz

- Grzegorz Furmankiewicz

- Marek Jaskulski

- Joanna Kołodziej-Michałowicz

- Jędrzej Kondek

- Teresa Kurcyusz-Furmanik

- Mariusz Lewiński

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

- Ewa Łąpińska

- Zbigniew Stanisław Łupina

- Leszek Mazur

- Maciej Andrzej Mitera

- Maciej Nawacki

- Dagmara Pawełczyk-Woicka

- Robert Pelewicz

- Rafał Puchalski

- Paweł Kazimierz Styrna

- Mariusz Witkowski

Kancelaria Sejmu udostępniła również wykaz sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków KRS:

- Dariusz Drajewicz

- Jarosław Dudzicz

- Grzegorz Furmankiewicz

- Marek Jaskulski

- Joanna Kołodziej-Michałowicz

- Jędrzej Kondek

- Teresa Kurcyusz-Furmanik

- Mariusz Lewiński - Zgłoszony przez grupę 2160 obywateli

- Ewa Łąpińska

- Zbigniew Stanisław Łupina

- Leszek Mazur - Poz 4, 10 i 40 wykazu nie były brane pod uwagę - zostały wykreślone przed złożeniem dokumentu przez Pełnomocnika do Marszałka Sejmu

- Maciej Andrzej Mitera

- Maciej Nawacki - Opinie Biura Analiz Sejmowych: opinia nr 1, opinia nr 2

- Dagmara Pawełczyk-Woicka

- Robert Pelewicz

- Rafał Puchalski

- Paweł Kazimierz Styrna

- Mariusz Witkowski

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego odpadła przeszkoda prawna dla udostępnienia   list poparcia na członków KRS -  poinformowało w piątek popołudniu Centrum Informacyjne Sejmu i listy z nazwiskami opublikowało.

Każdy sędzia startujący do Krajowej Rady Sądownictwa musiał mieć minimum 25 głosów poparcia innych sędziów, lub dwóch tysięcy obywateli. Na 15 miejsc zgłosiło się tylko 17 kandydatów. Wybrano 15. Pierwsze posiedzenie nowej KRS odbyło się 27 kwietnia 2018 r.

Sprawa jawności list poparcia kandydatów do KRS i udostępnienia wykazu nazwisk osób ich popierających wzbudzała od początku kontrowersje między innymi wśród sędziów i polityków. Do Kancelarii Sejmu były składane - bez skutku - wnioski o udostępnienie informacji o imionach, nazwiskach i miejscach orzekania sędziów, którzy poparli zgłoszenia kandydatów do KRS.

O udostępnienie załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS wystąpiła między innymi posłanka Kamila Gasiuk - Pihowicz. Gdy Kancelaria Sejmu odmówiła, posłanka zaskarżyła decyzję do WSA. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który w  czerwcu ubiegłego roku orzekł, że Kancelaria Sejmu powinna udostępnić wykazy osób popierających kandydatów do KRS.