Rząd opowiedział się w czwartek za zmianą ustawy – Prawo o prokuraturze.

Chodzi o sumy depozytowe, czyli środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę. Po zmianie mają być one przechowywane na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na tych samych zasadach co depozyty sądowe.

Czytaj także: Pieniądze z depozytów na konto

Środki pieniężne uzyskane w związku z postępowaniami przygotowawczymi (np. zabezpieczenia majątkowe lub poręczenia majątkowe), podobnie jak środki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, przechowywane są dziś na rachunkach utworzonych w różnych bankach dla poszczególnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Są to rachunki prowadzone w złotych oraz rachunki walutowe.

Na 31 sierpnia 2019 r. łączna wartość przechowywanych na tych rachunkach środków wynosiła 2,5 mld zł. Rachunki depozytowe będą prowadzone w złotych, euro, dolarach amerykańskich, funtach brytyjskich i frankach szwajcarskich.

Środki w innych walutach będą wpłacane na rachunki depozytowe prowadzone w złotych, po przeliczeniu według kursu danej waluty w czasie realizacji wpłaty.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu