Dla wymiaru sprawiedliwości projekt przyszłorocznego budżetu jest wprawdzie kryzysowy, ale nie oznacza niedostatku. Uwzględnia bowiem inflację, wskutek czego opiewa na ponad 200 mln zł więcej, niż przewidziano na  2012 r. Wiadomo już, że MS odmrozi sędziowskie (a wraz z nimi prokuratorskie) pensje. Wzrosną one około dwukrotnie ponad obecną inflację, bo o przeszło 9 proc.

– Ustawa zamrażająca wynagrodzenia miała obowiązywać tylko przez rok. Tak też się dzieje. W przyszłym roku muszą one zostać odmrożone – mówi „Rz" Stanisław Chmielewski, wiceminister sprawiedliwości.

Na regulację wynagrodzeń sędziów w budżecie zarezerwowano ponad 111 mln zł. Do tego dojdą jeszcze koszty awansów, dodatków dla sędziów czy pożyczek. Muszą się też znaleźć pieniądze na regulację pensji prokuratorów i referendarzy.

Przypomnijmy, że zarówno sędziowie, jak i prokuratorzy zaskarżyli zamrożenie płac do Trybunału Konstytucyjnego.

– Uchwalone w grudniu 2011 r. i wprowadzone w życie 1 stycznia tego roku przepisy zawarte w ustawie okołobudżetowej naruszają zasady praw nabytych i prawa własności. Ponadto podczas ich wprowadzania nie zachowano wymaganego prawem okresu vacatio legis. Treść ustaw nie była także konsultowana ze związkami zawodowymi – zgodnie argumentują wnioskodawcy. W minionym roku doszło do kilku akcji protestacyjnych organizowanych przez sędziów i prokuratorów (dni bez wokand, dni bez czynności, honorowe oddawanie krwi, czerwona kartka dla premiera).

Dziś sędziowie pozytywie oceniają informację o odmrożeniu pensji. Cieszy ich też większy budżet.

Najwięcej pieniędzy z budżetu idzie na wynagrodzenia

– Najważniejsze, by pieniądze przeznaczane na funkcjonowanie sądów były rozsądnie wydawane – tłumaczy sędzia Radosław Górski.

To odpowiedź na zarzuty środowiska sędziowskiego po wybuchu afery Amber Gold. Sędziowie, narzekając wówczas na brak dostępu online do Krajowego Rejestru Karnego, krytykowali kierunek informatyzacji przyjęty przez resort. Chodziło głównie o nagrywanie rozpraw. W projekcie budżetu pieniądze na ten cel się znalazły. Mianowicie 945 tys. zł kosztować ma platforma usług elektronicznych, 14,9 mln zł – serwis urządzeń, 4 mln zł – szkolenia z protokołu, ponad 56 mln urządzenia techniczne do wdrożenia protokołu (sprzęt, licencje, modyfikacja).

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Pierwotny projekt budżetu dla MS skrytykowała Krajowa Rada Sądownictwa. Uznała, że jest zbyt niski. Według niej  zabraknie środków m.in. na urealnienie wynagrodzeń asystentów sędziowskich. KRS obawia się m.in., że wysokość przewidzianych środków nie pozwoli na likwidowanie zaległości w załatwianiu spraw.

Planowany na przyszły rok budżet jest tylko nieco lepszy niż ten na 2012 r. Dużo lepiej było w 2011 r. Wówczas na wydatki wymiaru sprawiedliwości przewidziano  8,9 mld zł.

Wydatki na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe mają wzrosnąć o 4,7 proc. W 2010 r. wyniosły 5,7 mld zł, a w przyszłym mają wynieść nieco ponad 6 mld zł. Na wynagrodzenia prokuratorów rząd chciał wtedy wydać prawie 1,068 mld zł, a na wynagrodzenia sędziów – prawie 1,459 mld zł.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne