Dyscyplinarki Juszczyszyna, Starosty i Ferka zamknie rzecznik ad hoc

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar po raz kolejny postanowił skorzystać ze swojego uprawnienia i powołać rzecznika dyscyplinarnego ad hoc, który przejmie od Piotra Schab i jego zastępców postępowania dyscyplinarne wszczęte wobec sędziów Pawła Juszczyszyna, Bartłomieja Starosty i Macieja Ferka.

Publikacja: 13.03.2024 10:54

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz

Foto: PAP/Adam Warżawa

Jak wynika z komunikatu resortu sprawiedliwości, minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie ufa w niezależność i bezstronność rzeczników dyscyplinarnych wyznaczonych przez Zbigniewa Ziobrę. Główny rzecznik dyscypliny sędziowskiej Piotr Schab oraz jego zastępcy Przemysław W. Radzik i Michał Lasota, a także pełniący funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Jakub Iwaniec podpisali bowiem tzw. „listy poparcia” kandydatów do nieprawidłowo ukształtowanej KRS. W ten sposób „okazali poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów oraz w istotny sposób przyczyniając się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa”. Nowe szefostwo resortu zwraca uwagę, że  sędziowie Piotr Schab i Przemysław Radzik zostali wielokrotnie, z wynikiem negatywnym, poddani przez SN testowi niezależności.

W tej sytuacji Adam Bodnar postanowił  skorzystać z przewidzianej prawem instytucji rzeczników Ministra Sprawiedliwości (tzw. „rzecznicy ad hoc”) i powołać swojego rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia spraw dyscyplinarnych sędziów Pawła Juszczyszyna, Bartłomieja Starosty i Macieja Ferka.  Zgodnie z decyzją ministra, prowadzący je do tej pory sprawy rzecznicy  tracą prawo do podejmowania jakichkolwiek czynności w tych sprawach.

Czytaj więcej

Są nowi rzecznicy dyscyplinarni. Przejmą sprawy od Schaba, Radzika i Lasoty

Sędzia Brazewicz rozwikła 8 dycyplinarek sędziego Juszczyszyna 

Powołanym rzecznikiem ad hoc został sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierz Brazewicz. Jak informuje MS, to sędzia o blisko trzydziestopięcioletnim stażu orzeczniczym, specjalizujący się w sprawach karnych, orzekający od 2007 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku. Jest autorem wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie  zgodności europejskiego nakazu aresztowania z Konstytucją RP, które doprowadziło do zmian Konstytucji i kodeksu postępowania karnego. W przeszłości sam był sędzią sądu dyscyplinarnego, od wielu lat występuje przed sądami dyscyplinarnymi jako obrońca, obecnie jest też Rzecznikiem Dyscyplinarnym Ministra Sprawiedliwości w innych sprawach. 

Teraz będzie musiał raz jeszcze przejrzeć akta ośmiu spraw dyscyplinarnych sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna, trzech dyscyplinarek sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie Bartłomieja Starosty oraz dwóch spraw sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Ferka. 

„Sędzia Włodzimierz Brazewicz daje gwarancję bezstronnego, niezależnego i profesjonalnego poprowadzenia tej sprawy dyscyplinarnej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w świetle standardów wynikających z orzeczeń trybunałów międzynarodowych i sądów polskich, w tym przy uwzględnieniu wyroków TSUE z dnia 15 lipca 2021 r. sygn. C-791/19 oraz z dnia 5 czerwca 2023 r. sygn. C-204/21 dotyczących oceny w świetle standardów prawa UE trybu postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom wprowadzonego w ostatnich latach nowelizacjami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w tym również ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020, poz. 190), to jest tzw. ustawą kagańcową.” - informuje resort Bodnara.

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, że będzie kontynuować przegląd spraw dyscyplinarnych przy wykorzystaniu instytucji rzeczników ad hoc i weryfikować zasadność postawionych w nich zarzutów z uwzględnieniem standardów międzynarodowych.

Jak wynika z komunikatu resortu sprawiedliwości, minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie ufa w niezależność i bezstronność rzeczników dyscyplinarnych wyznaczonych przez Zbigniewa Ziobrę. Główny rzecznik dyscypliny sędziowskiej Piotr Schab oraz jego zastępcy Przemysław W. Radzik i Michał Lasota, a także pełniący funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Jakub Iwaniec podpisali bowiem tzw. „listy poparcia” kandydatów do nieprawidłowo ukształtowanej KRS. W ten sposób „okazali poparcie dla idei upolitycznienia procedury powoływania sędziów oraz w istotny sposób przyczyniając się do demontażu obowiązującego porządku konstytucyjnego i podważenia podstawowych gwarancji niezależności sądownictwa”. Nowe szefostwo resortu zwraca uwagę, że  sędziowie Piotr Schab i Przemysław Radzik zostali wielokrotnie, z wynikiem negatywnym, poddani przez SN testowi niezależności.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a