Manowska wzywa Bodnara. Pisze o działaniach łamiących prawo

Podejmowane próby zakwestionowania statusu SSA Piotra Schaba jako Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz jego zastępców naruszają obowiązujące przepisy - napisała w oświadczeniu I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska.

Publikacja: 12.03.2024 17:28

prof. Małgorzata Manowska

prof. Małgorzata Manowska

Foto: materiały prasowe

Oświadczenie ma związek z poniedziałkowym komunikatem opublikowanym na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Stwierdzono w nim, że „pismo ministra sprawiedliwości o >>odwołaniu<< Piotra Schaba z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i nie wywołało skutków prawnych”.

I prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego stwierdziła, że podziela sformułowaną w komunikacie ocenę prawną pisma Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2024 r., w którym podejmuje on próbę odwołania Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

„Podejmowane próby zakwestionowania statusu SSA Piotra Schaba jako Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz jego zastępców naruszają obowiązujące przepisy, są pozbawione podstaw prawnych i jako takie pozostają bezskuteczne, co wynika również z postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 27 lutego 2024 r., którym zawieszono obowiązywanie przedmiotowej decyzji Ministra Sprawiedliwości” - pisze Manowska.

W oświadczeniu I prezes SN wyraziła solidarność z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie SSA Piotrem Schabem i jego zastępcami oraz wezwała „Ministra Sprawiedliwości do powstrzymania się od działań łamiących prawo i godzących ostatecznie w dobro obywateli”.

Czytaj więcej

Sąd Apelacyjny w Warszawie idzie na wojnę z Bodnarem? Wydano komunikat

Jak minister sprawiedliwości odwołał sędziego Piotra Schaba

Przypomnijmy, iż w połowie stycznia resort sprawiedliwości poinformował o wszczęciu procedury odwołania sędziego Piotra Schaba ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Podano jednocześnie, że sędzia zostaje zawieszony w pełnieniu czynności.

Jak wskazano w komunikacie, sędzia Piotr Schab miał wielokrotnie nadużyć przyznanej mu władzy, zarówno pełniąc funkcje administracyjne w wymiarze sprawiedliwości jak prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie jak i będąc rzecznikiem dyscyplinarnym sędziów sądów powszechnych. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar uznał, że „dalsze pełnienie przez niego obu tych funkcji bezpośrednio zagraża dobru wymiaru sprawiedliwości zarówno jako generator efektu mrożącego wobec sędziów, jak i wobec realnej możliwości stosowania wobec nich tzw. miękkich środków represji o charakterze administracyjnym”.

W środę 21 lutego Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że sędzia Piotr Schab został odwołany z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Minister Adam Bodnar uznał, że kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie w trzydziestodniowym terminie nie przedstawiło negatywnej opinii wobec wyrażonego przez ministra zamiaru odwołania Piotra Schaba, gdyż „za taką opinię nie może być uznana sama informacja o wyniku głosowania na posiedzeniu kolegium”. Tym samym, wobec nieprzedstawienia przez Kolegium wymaganej przepisami opinii w ustawowym terminie, minister stał się uprawniony do odwołania sędziego Piotra Schaba z funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W komunikacie MS wyjaśniono, iż w trakcie posiedzenia Kolegium SA w Warszawie nie podjęto uchwały, która merytorycznie odnosiłaby się do argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu wniosku ministra. Po wysłuchaniu sędziego Piotra Schaba w protokole kolegium znalazł się zapis: „…Kolegium Sądu Apelacyjnego w Warszawie jednogłośnie negatywnie zaopiniowało zamiar odwołania SSA Piotra Schaba z funkcji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie…”. Dokument nie zawierał argumentów podważających zasadność wniosku ministra.

Czytaj więcej

Sędzia Schab odwołany. Bodnar znalazł sposób na pominięcie nowej KRS
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego