Bodnar robi wielką czystkę w krakowskich sądach. MS pisze o układzie zamkniętym

W poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania całego kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie i dziesięciu podległych mu prezesów sądów rejonowych.

Publikacja: 05.03.2024 08:40

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Foto: PAP/Rafał Guz

W poniedziałek resort poinformował, że minister sprawiedliwości wystąpił z wnioskiem do kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie o wyrażenie opinii w sprawie odwołania z pełnionych funkcji sędziego Bartłomieja Migdy — Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz sędziów: Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puza — Wiceprezesów SO w Krakowie. Wszyscy oni zostali zawieszeniu w pełnieniu czynności.

Dlaczego Adam Bodnar odwołuje kierownictwo Sądu Okręgowego w Krakowie

Jak czytamy w komunikacie, minister „decyzję o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie podjął po starannym zapoznaniu się z apelem grupy 180 sędziów z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 stycznia 2024 r. oraz po analizie dokumentów dotyczących i sytuacji sądu, okoliczności powołania sędziego SO Bartłomieja Migda na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie oraz okoliczności związanych z objęciem przez niego urzędu sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie”.

Jak pisze MS, ich analiza wskazuje, że o jego nominacji zadecydowały względy pozamerytoryczne, w tym głównie poparcie, jakiego udzielił kilku członkom nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa. Analogiczne kryteria zadecydowały o wszczęciu procedury odwołania i zawieszenia w pełnieniu funkcji Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Krakowie sędziów: SO Piotra Kowalskiego i SO Michała Puza.

Resort podkreśla, że „sytuacja w której orzeczenia wydane z udziałem wymienionych wyżej osób pełniących tak wysokie funkcje w sądownictwie mogą być podważone przez strony w oparciu o zarzut nieprawidłowej obsady sądu niewątpliwie podważa autorytet wymiaru sprawiedliwości”.

W odniesieniu do sędzi SR Ireny Bochniak dodatkową przesłanką wszczęcia procedury odwołania i zawieszenia jej w pełnieniu funkcji Kierownictwa Sądu Okręgowego w Krakowie była fakt, iż od stycznia 2022 r. jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (ukształtowanej w sposób nieprawidłowy, zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2017 r., przy czym wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS w nowym składzie została powołana po przerwaniu konstytucyjnej kadencji członków wcześniejszej, zgodnej z Konstytucją KRS). - Co więcej, w toku procedury nominacyjnej do tego organu uzyskała podpisy zarówno Bartłomieja Migdy, pełniącego aktualnie funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, jak i dwóch wiceprezesów tego sądu tj. sędziów Michała Puza i Piotra Kowalskiego, co bezpośrednio wskazuje na system zależności pomiędzy tymi osobami — dodaje MS.

Czytaj więcej

Sędziowie apelują do Bodnara. Żądają pilnych dymisji "ludzi Ziobry"

MS: sądy okręgu krakowskiego to wręcz modelowy przykład układu

W poniedziałek Adam Bodnar rozpoczął również procedurę odwołania ze stanowisk prezesów i wiceprezesów szeregu sądów rejonowych objętych obszarem właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

Minister chce odwołać:

 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórze w Krakowie Marcina Cichońskiego;
 • Wiceprezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie sędziego Sądu Rejonowego Łukasza Felisiaka;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej sędzi Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej Izabelę Fluder;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Miechowie sędziego Sądu Rejonowego w Miechowie Jarosława Koczańskiego;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Wadowicach sędzi Sądu Rejonowego w Wadowicach Karolinę Miklaszewską;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce sędzi Sądu Rejonowego w Wieliczce Ewę Motyczyńską-Pałys;
 • Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach sędzi Sądu Rejonowego w Myślenicach Lucynę Podsadecką;
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej-Huty w Krakowie sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Macieja Pragłowskiego;
 • Prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie Piotra Skrzyszowskiego;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Chrzanowie sędziego Sądu Rejonowego w Krakowie Rafała Sobczuka;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Myślenicach sędzi Sądu Rejonowego w Myślenicach Małgorzatę Święch;
 • Prezesa Sądu Rejonowego w Olkuszu, sędziego Sądu Rejonowego w Olkuszu Wojciecha Trzaskę.

W komunikacie wskazano, że prezesi sądów "realizując politykę byłego Ministra Sprawiedliwości stosowali wobec stosujących prawo europejskie sędziów administracyjne środki represji polegające m.in. na nieuzasadnionym przenoszeniu pomiędzy wydziałami, czy 30-dniowym zawieszeniu w pełnieniu obowiązków".

Jak pisze MS, sądy okręgu krakowskiego to "wręcz modelowy przykład układu, w którym w okresie ostatnich 5 lat o awansach na stanowiska kierownicze decydowały nie względy merytoryczne, czy doświadczenie menedżerskie kandydatów, ale układ personalnych powiązań, a także wzajemna wymiana przysług, gdzie punktem zwrotnym w karierze wielu sędziów było udzielenie poparcia kandydatom do utworzonej w sędziowskiej części w sposób niezgodny z Konstytucją i standardami międzynarodowymi Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.".

Dalej MS zaznacza, że o ile sam fakt udzielenia poparcia kandydatowi do KRS przez sędziów orzekających na obszarze właściwości sądu, z którego wywodzi się kandydat jest zrozumiały o tyle już to, że dla wszystkich z wymienionych osób fakt ten stanowił trampolinę do błyskawicznej kariery (przy czym sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka nie wyłączała się od głosowania w KRS nad kandydaturami tych osób z wymienionej grupy do sądów wyższej instancji) wskazuje na istnienie swoistego „układu zamkniętego” wzajemnych powiązań, które zastąpiły względy merytoryczne w procesie wyboru kandydatów na kierownicze stanowiska w sądownictwie.

„Znamienne jest również, że spośród osób, które podpisały listę poparcia sędzi Dagmary Pawełczyk-Woickiej praktycznie każda stała się beneficjentem czy to promocji na stanowisko funkcyjne bądź na delegacje ministerialne wiążące się z wyższymi zarobkami, na co bezpośredni wpływ jako była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie a obecna przewodnicząca nieprawidłowo ukształtowanej KRS miała właśnie sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka” - czytamy na stronie resortu sprawiedliwości.

Podniesiono również, że szereg sędziów powołanych na stanowiska kierownicze "nie miało wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego, przez co na normalnych zasadach nie miałyby one możliwości objęcia funkcji na tak wczesnym etapie kariery".

Czytaj więcej

Sędziowie z Krakowa piszą do Bodnara. Chcą odwołania Zygmunta Drożdżejki
Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność