Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło projekt nowej ustawy o KRS

W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia nowej, kompleksowej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Sędziowie-członkowie KRS nie będą wybierani przez Sejm, ale przez sędziów w wyborach organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą.

Publikacja: 12.01.2024 14:54

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Foto: Fotorzepa / Andrzej Bogacz

Przypomnijmy, iż 20 grudnia ub. roku Sejm przyjął uchwałę, której celem jest przywrócenie ładu w Krajowej Radzie Sądownictwa. To apel o zawieszenie działalności członków obecnej KRS i wezwanie do działań prezydenta. Wskazano w niej, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów-członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem konstytucji.

Po podjęciu uchwały przez Sejm minister Adam Bodnar zapowiedział "zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa" poprzez wstrzymanie ogłoszeń o nowych konkursach na stanowiska sędziowskie. - Poprzez wstrzymanie (tych ogłoszeń - red.) w pewnym sensie powoduję, że nie pogłębia się stan niekonstytucyjności. Czyli, że nie są przeprowadzane kolejne konkursy i kolejne osoby nie są powoływane przez wadliwie działającą Krajową Radę Sądownictwa — mówił szef MS.

Bodnar zapowiedział jednocześnie projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W piątek przedstawiono jego szczegóły.

Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem, stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, którego głównym zadaniem jest opiniowanie oraz przedstawianie Prezydentowi kandydatów do powołania na stanowiska sędziów.

Nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa — najważniejsze założenia

Przede wszystkim członkowie-sędziowie KRS nie będą już wybierani przez Sejm. 15 sędziów (z 25 członków Rady) wybiorą w wyborach bezpośrednich i tajnych sędziowie w kraju.

W Radzie reprezentowani będą sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz wojskowych.

Prawo do zgłaszania kandydatów poza określoną grupą sędziów (zależnie od sądu, z którego będzie pochodził kandydat) będzie przysługiwało także Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów, organom uprawnionym do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych, a także grupie co najmniej 2 tysięcy obywateli.

Prawo do zgłaszania kandydatów nie będzie przysługiwać osobom powołanym na stanowisko sędziowskie z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku.

Zgłoszeni na kandydatów mogą być wyłącznie czynni zawodowo sędziowie, którzy jednocześnie wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z prawa do kandydowania do KRS wykluczeni zostaną sędziowie, którzy są lub w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia terminu wyborów, byli delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do innego urzędu podlegającego władzy wykonawczej lub powołani z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w składzie ukształtowanym ustawą z 8 grudnia 2017 roku.

W myśl nowych przepisów nie będzie można łączyć funkcji członka Rady ze stanowiskiem prezesa sądu, prezesa izby, wiceprezesa sądu, zastępcy prezesa, rzecznika dyscyplinarnego oraz jego zastępcy.

Organem zarządzającym wybory do KRS będzie Państwowa Komisja Wyborcza.

Przy KRS powołana zostanie Rada Społeczna, której zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie. Działanie Rady zminimalizuje ryzyko nacisków politycznych na sądy.

Mandaty sędziów-członków KRS wybranych na podstawie przepisów z 2017 r., wygasną z dniem ogłoszenia wyników wyborów na nowych członków Rady. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie z nową ustawą.

Adam Bodnar poinformował, iż projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Do Sejmu ma trafić na początku lutego.

Czytaj więcej

Członkowie nowej KRS zostaną odwołani? Bodnar: będzie projekt ustawy

Przypomnijmy, iż 20 grudnia ub. roku Sejm przyjął uchwałę, której celem jest przywrócenie ładu w Krajowej Radzie Sądownictwa. To apel o zawieszenie działalności członków obecnej KRS i wezwanie do działań prezydenta. Wskazano w niej, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów-członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa zostały podjęte z rażącym naruszeniem konstytucji.

Po podjęciu uchwały przez Sejm minister Adam Bodnar zapowiedział "zamrożenie Krajowej Rady Sądownictwa" poprzez wstrzymanie ogłoszeń o nowych konkursach na stanowiska sędziowskie. - Poprzez wstrzymanie (tych ogłoszeń - red.) w pewnym sensie powoduję, że nie pogłębia się stan niekonstytucyjności. Czyli, że nie są przeprowadzane kolejne konkursy i kolejne osoby nie są powoływane przez wadliwie działającą Krajową Radę Sądownictwa — mówił szef MS.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona