Prokurator Krzysztof L. odpowiadał za złamanie art. 137 paragraf 1 pkt 1 ustawy o prokuraturze. Ten stanowi, że prokurator odpowiada dyscyplinarnie dyscyplinarnie m.in. za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa. O co chodziło w jego sprawie?

Krzysztof L. miał dopuści się poważnych zaniedbań w sprawie związanej z pedofilią. Nie podjął czynności w celu ustalenia sprawców i poszkodowanych.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym (I instancja) wymierzył mu za ten czyn karę upomnienia. Rzecznik dyscyplinarny wnosił o wymierzenie prokuratorowi surowszej kary nagany. Izba odpowiedzialności Zawodowej utrzymała wyrok I instancji w mocy.

sygn. akt II ZOW 10/23