Izba Odpowiedzialności Zawodowej uchyliła zawieszenie sędziego Chmielewskiego

Zarządzenie prezesa sądu okręgowego i uchwała Izby Dyscyplinarnej SN, odsuwającej stołecznego sędziego od orzekania, były niezasadne.

Publikacja: 07.02.2023 19:51

Sędzia Krzysztof Chmielewski

Sędzia Krzysztof Chmielewski

Foto: PAP/Rafał Guz

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego decydowała we wtorek o dalszych losach sędziego Krzysztofa Chmielewskiego. Został on odsunięty od orzekania w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie.

Powodem było to, że w wykonaniu orzeczenia europejskich trybunałów sędzia wyłączył od rozpoznania jednej ze spraw Agnieszkę Stachniak-Rogalską, która nominację do SO dostała od prezydenta na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta sędzia jest też prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji MS. Sędzia Chmielewski po odsunięciu go od orzekania jeszcze w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie w styczniu 2022 r. został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną.

Do orzekania przywróciła go 17 listopada 2022 r. nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Postanowienie na posiedzeniu niejawnym wydała orzekająca w IOZ sędzia SN Barbara Skoczkowska, rozpoznając wniosek obrony o wstrzymanie wykonalności nieprawomocnej decyzji nielegalnej ID. Sędzia Skoczkowska orzekła, że nie ma podstaw do dalszego bezterminowego zawieszenia sędziego. Dodała wtedy, że wstrzymuje wykonanie decyzji ID, bo jest duże prawdopodobieństwo, że zostanie ona uchylona. Wstrzymanie wykonania decyzji o zawieszeniu sędziego poskutkowało natychmiastowym dopuszczeniem go do orzekania. Podkreślono, że sędzia Chmielewski ma wrócić do pracy w Wydziale Karnym Odwoławczym Sądu Okręgowego w Warszawie, w którym przez lata wydawał wyroki, i mieć wypłacaną pełną pensję, obniżoną mu w ID o 25 proc. Zarazem sędzia Skoczkowska podkreśliła, że jakiekolwiek próby przeniesienia sędziego Chmielewskiego na inne miejsce czy nieprzywrócenie go do orzekania na poprzednich warunkach będzie stanowić delikt dyscyplinarny tych, którzy mogliby się czegokolwiek takiego dopuścić.

Zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych, „jeżeli sędziego zatrzymano na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo minister sprawiedliwości mogą to zarządzić – aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”.

Prezes musi niezwłocznie zawiadomić o tym sąd dyscyplinarny. Ten zaś niezwłocznie „wydaje uchwałę o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych albo uchyla zarządzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynności”.

Sygnatura akt: II ZZ 6/22

Czytaj więcej

Sędzia Krzysztof Chmielewski przywrócony do orzekania

Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego decydowała we wtorek o dalszych losach sędziego Krzysztofa Chmielewskiego. Został on odsunięty od orzekania w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie.

Powodem było to, że w wykonaniu orzeczenia europejskich trybunałów sędzia wyłączył od rozpoznania jednej ze spraw Agnieszkę Stachniak-Rogalską, która nominację do SO dostała od prezydenta na wniosek obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta sędzia jest też prezesem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z nominacji MS. Sędzia Chmielewski po odsunięciu go od orzekania jeszcze w grudniu 2021 r. decyzją prezesa SO w Warszawie w styczniu 2022 r. został zawieszony przez Izbę Dyscyplinarną.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Praca, Emerytury i renty
Rząd ma problem z emeryturami. Trybunał wymusił kosztowne zmiany
Prawo dla Ciebie
Miliony z Funduszu bez konkursów. Eksperci są pewni: Ziobro złamał konstytucję
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
SN dopuszcza piętrowe wyłączenia sędziów
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja