Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego rozpoznawała w środę (w drugiej instancji) sprawę Wiktora C., sędziego wojskowego z Olsztyna.

Chodziło o odpowiedzialność dyscyplinarną za m.in. nieprawidłowości w wykonywaniu funkcji kierowniczych w sądzie i niezawiadomienie przełożonego o własnych sprawach sądowych, które się toczą. Wiktor C. był wiceprezesem sądu, więc obok obowiązków orzeczniczych miał także do wykonania zadania administracyjne. Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, częściowo uniewinniając sędziego, wymierzył mu karę finansową – obniżenie pensji. Wpłynęły odwołania od tego rozstrzygnięcia.

Obwiniony wnosił o uniewinnienie. A rzecznik dyscyplinarny sędziów i Krajowa Rada Sądownictwa o uznanie sędziego za winnego części czynów, co do których sąd pierwszej instancji zdecydował o uniewinnieniu, oraz o wymierzenie surowszej kary.

Izba Odpowiedzialności Zawodowej zdecydowała o karze surowszej – przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe.

Sygnatura akt: II ZOW 37/22

Czytaj więcej

Pożyczał i nie oddawał, nie będzie dłużej sędzią