Komitet zajął się tą kwestią jeszcze we wtorek (o czym pisaliśmy na naszych łamach) i stwierdził, że nie wszystkie zgłoszone osoby spełniają wymagania potrzebne do pełnienia urzędu sędziego w Strasburgu. Wskazane są one w art. 21 Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tym przepisem „sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji.” Nie mogą też mieć więcej niż 65 lat w dniu w którym upływał wyznaczony przez Zgromadzenie Parlamentarne termin na przedstawienie listy kandydatów.

Kandydaci zgłoszeni przez Polskę to Agnieszka Szklanna (od kilkunastu lat pracuje w Radzie Europy), Elżbieta Karska (prof. UKSW, sędzia SN, prywatnie żona europosła PiS Karola Karskiego) oraz Kamil Strzępczak (również prof. UKSW). Dwie pierwsze kandydatki były już dwukrotnie odrzucone. Trzecim kandydatem był początkowo Aleksander Stępkowski (sędzia SN, profesor UW, współtwórca i pierwszy prezes Ordo Iuris). Za pierwszym razem (kwiecień 2021 r.) z powodu nietransparentnej procedury wyłonienia kandydatów. W styczniu ubiegłego roku zaś Komitet zarekomendował odrzucenie listy kandydatów (po powtórzonym konkursie wskazano te same osoby), wskazując, że nie wszystkie spełniają wymogi do bycia sędzią ETPC.

Rekomendacje Komitetu ds. wyboru sędziów w praktyce przesądzają, że zostanie ona odrzucona także przez obradujące właśnie Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Zapewne – również zgodnie z rekomendacjami – zwróci się ono do Polski o przedstawienie po raz kolejny kandydatów na sędziów. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się zapewne jeszcze w środę. Dzień wcześniej zaś Zgromadzenie wybrało dwie nowe sędzię Trybunału: Anne Louise Haahr Bormann z Danii oraz Oddný Mjöll Arnardóttir z Islandii.

Czytaj więcej

Trzecia próba wyłonienia polskiego sędziego do ETPCz